Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
ВАЖНО!!!


ВАЖНО!!!

Конкурс за длъжността "Началник на регионален инспекторат по образованието", Регионален инспекторат по образованието (РИО) - Благоевград - тук

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност "Началник на регионален инспекторат по образованието" - Благоевград - тукНаредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне на седмичните учебни разписания - тук

 


26.03.2015 г. 

  Новини: Вестник "Аз-Буки" - брой 13, анонс - тук

 

  12.03.2015 г.
Дарителска програма на Мото-Пфое за подпомагане на абитуриенти-сираци - тук
За допълнителна информация http://www.steniskanabala.bg/

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ!

Заповед на началника на РИО - Благоевград за присъствието  на деца и ученици
в задължителна училищна възраст в подготвителна група и и в училище - тук


  ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - ДАЗД   ОРГАНИЗИРА ЗА ДЕЦА ОТ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ  В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ НА СТРАНАТА ФЛАШ МОБ  "УСМИХНАТИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" - повече подробности на тел:0889627747, e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it                  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013


Процедура: BG051PO001-4.3.02  „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
Как Вашите ученици да видят себе си в нова светлина, като личностна и социална реализация ?- това може да видите -тук 

До директорите
на детски градини, училища и обслужващи звена от област Благоевград!

Напомням на всички директори да спазват стриктно изискването на чл.147, ал./1/, т.7 от ППЗНП- да  обявяват свободните места в бюрата по труда и в Регионалния инспекторат по образованието - Благоевград в 3-дневен срок от овакантяването им.
 
Информация за обявените работни места изпращайте и на следния електронен адрес:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

    
Колективен трудов договор в системата на народната просвета - 2014-тук

 Проект
bg051pO001-3.1.
06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
- тук    

Проект "Нов шанс за успех" - BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни" - тук
ВАЖНО за педагогическите специалисти!

Ако искате да нучите как и при какви условия да повишите своята квалификация и обучение, като педагог и учител натиснете   
http://uchitel.mon.bg/
 

НОВА ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТ"КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ! - подробности - бутон "КВАЛИФИКАЦИЯ"


Заповед на Началника относно нарушения на Наредба №2 от 24.04.1997г за организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм., посл. изм. и допълн. в ДВ,бр.24 от 2006 г. - тукВРЪЗКА КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР  - ТУК


 
 
ПРОЕКТ "УСПЕХ" -  ВИЖ НОВИНИ ТУК:
 http://www.rio-blg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=67 

Приоритетно консултативни телефони по проект  "УСПЕХ" - 073/ 88 76 71073/ 88 76 71 - Павлов; 88  52 70 - Мария Стоянова; 88 52 69, Катя Иванова


Подробности за стартирането на проект УСПЕХ”: BG 051РО001 4.2.05 ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА  виж на този сайт   http://web.hit.bg/uspeh   http://uspeh.mon.bg образци на документи -  в меню "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
 
РЕГИСТЪР  С  АКТОВЕ И ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО - тук
  Учебна 2011 / 2012 година


 
   Регионален инспекторат по образование - Благоевград осигурява консултации във връзка с държавните зрелостни изпити всеки работен ден в сградата на инспектората и на телефони: 073/886101 и 073/885269При промяна на координатите за връзка (телефон и електронна поща), своевременно уведомете писмено Началника на РИО.За всякакви въпроси относно съдържанието на сайта можете да пишете на This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Last Updated ( Thursday, 26 March 2015 )
 

ДАТА

Анкети

Да се въведат ли униформи в училище?
 

Брояч на посетителите

Днес12
Вчера435
Тази седмица1768
Този месец11244
Всички дни861199

(C) ПМГ-Благоевград

Кой е тук?

© 2015 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир