Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
ВАЖНО!!!

 РЕЗУЛТАТИ от I класиране за приема след 7 клас можете да видите - тук


Обява за длъжността „директор“ на РЦПИОВДУСОП – Благоевград - тук

ЗАПОВЕД за изменение на заповед за конкурс  - тук


РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Резултати от държавните зрелостни изпити, проведени през май 2016 г.

http://rezultati.zamaturite.bg
http://zamaturite.bg/rezultati
Всеки зрелостник може да провери оценките си с ЕГН и с входящия си номер.


 03.06.2016г.

Резултатите от приемните изпити по БЕЛ и Математика на учениците след завършен 7 клас може да видите на:  7klas.mon.bg


 02.06.2016 г.

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на общинско училище - тук


18.04.2016 г.

Писмо на заместник-министъра на образованието и науката относно организиране на приема на ученици в І клас - тукНА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ!

Директорите на детски градини, училища и обслужващи звена от област Благоевград да спазват стриктно изискването, определено  в чл. 147, ал. 1, т. 7 от ППЗНП - да се обявяват свободните места в бюрата по труда и в РИО - Благоевград, в 3-дневен срок от овакантяването им.

Информация за обявените работни места да се изпраща и на следния електронен адрес:

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


Колективен трудов договор в системата на народната просвета 2014 г. - тук


Заповед на Началника относно нарушения на Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм, посл. изм. и допълн. в ДВ, бр. 24 от 2006 г. - тук

 


gerbblue.gif

  Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт.

Законът регламентира създаването на Административен регистър .

 


РЕГИСТЪР С АКТОВЕ И ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО - тук


2016.jpg  
   Регионален инспекторат по образование - Благоевград, осигурява консултации във връзка с държавните зрелостни изпити всеки работен ден в сградата на инспектората и на телефон 073/885271
 
 

 

azzzz.jpg

  Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"

Вестник "Аз Буки" публикува обяви за свободни места за учители в Европейските училища!

 

Национално издателство "Аз Буки". Анонс към брой 24 - тук5788-310-0.jpgСТАРТИРА ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ  В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

  След успешното приключване на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, изпълняван от МОН в периода 2012-2015 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, от 11.01.2016 г. стартира неговото продължение в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

  Стойността на разходите за изпълнение на проекта възлиза на 7 471 828,73 лв. 

Подробно за проекта - тук


contact.jpg

 

  При промяна на координатите за връзка (телефон и електронна поща), своевременно уведомете писмено Началника на РИО.

 

За всякакви въпроси относно съдържанието на сайта можете да пишете на This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 
Last Updated ( Tuesday, 28 June 2016 )
 

ДАТА

Анкети

Да се въведат ли униформи в училище?
 

Брояч на посетителите

Днес8
Вчера384
Тази седмица2789
Този месец8
Всички дни56182

(C) ПМГ-Благоевград

Кой е тук?

© 2016 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
ОреМаг - онлайн магазин DonSoft logo