Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
ВАЖНО!!!


22.10.2015 г.
Национално издателство "Аз Буки". Анонс към брой 43 - тук


НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ!

Заповед на началника на РИО - Благоевград за присъствието  на деца и ученици
в задължителна училищна възраст в подготвителна група и и в училище - тук


 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013


Процедура: BG051PO001-4.3.02  „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
Как Вашите ученици да видят себе си в нова светлина, като личностна и социална реализация? - това може да видите -тук 

До директорите
на детски градини, училища и обслужващи звена от област Благоевград!

Напомням на всички директори да спазват стриктно изискването на чл.147, ал./1/, т.7 от ППЗНП- да  обявяват свободните места в бюрата по труда и в Регионалния инспекторат по образованието - Благоевград в 3-дневен срок от овакантяването им.
 
Информация за обявените работни места изпращайте и на следния електронен адрес:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

    Колективен трудов договор в системата на народната просвета - 2014-тукПроект
bg051pO001-3.1.
06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
- тук    

Проект "Нов шанс за успех" - BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни" - тукВАЖНО за педагогическите специалисти!

Ако искате да нучите как и при какви условия да повишите своята квалификация и обучение, като педагог и учител натиснете   
http://uchitel.mon.bg/
 

НОВА ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТ"КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ! - подробности - бутон "КВАЛИФИКАЦИЯ"


Заповед на Началника относно нарушения на Наредба №2 от 24.04.1997г за организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм., посл. изм. и допълн. в ДВ,бр.24 от 2006 г. - тукВРЪЗКА КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР  - ТУК


 
 
ПРОЕКТ "УСПЕХ" -  ВИЖ НОВИНИ ТУК:
 http://www.rio-blg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=67 
Приоритетно консултативни телефони по проект  "УСПЕХ" - 073/ 88 76 71073/ 88 76 71 - Павлов; 88  52 70 - Мария Стоянова; 88 52 69, Катя Иванова


Подробности за стартирането на проект УСПЕХ”: BG 051РО001 4.2.05 ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА  виж на този сайт   http://web.hit.bg/uspeh   http://uspeh.mon.bg образци на документи -  в меню "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
 
РЕГИСТЪР  С  АКТОВЕ И ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО - тук
  Учебна 2011 / 2012 година


 
Регионален инспекторат по образование - Благоевград осигурява консултации във връзка с държавните зрелостни изпити всеки работен ден в сградата на инспектората и на телефони: 073/886101 и 073/885269


  При промяна на координатите за връзка (телефон и електронна поща), своевременно уведомете писмено Началника на РИО.За всякакви въпроси относно съдържанието на сайта можете да пишете на This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Last Updated ( Friday, 06 November 2015 )
 

ДАТА

Анкети

Да се въведат ли униформи в училище?
 

Брояч на посетителите

Днес16
Вчера112
Тази седмица1915
Този месец7875
Всички дни945004

(C) ПМГ-Благоевград

Кой е тук?

© 2015 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир