Важни новини

       ВНИМАНИЕ!!!
Ако търсите работа или искате да замествате в друго училище, моля попълнете бланката - тук 
 
-----------------------------------
ВАЖНО!!!

28.01.2016 г.

Обява за ръководител и кариерни консултанти в Център за кариерно ориентиране - Благоевград - тук


Паролата за провеждане на олимпиадата по химия е: 3hlorid

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дейности проведени в различни училища по случай Националната седмица на четенето - тук


12.02.2016 г.
Национално издателство "Аз Буки". Анонс към брой 6 - тук

Информация за примерен тест за външно оценяване по "География и икономика" - тук


НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ!

Заповед на началника на РИО - Благоевград за присъствието на деца и ученици
в задължителна училищна възраст в подготвителна група и и в училище - тукМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

 
Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
Как Вашите ученици да видят себе си в нова светлина, като личностна и социална реализация? - това може да видите -тук


До директорите
на детски градини, училища и обслужващи звена от област Благоевград!

Напомням на всички директори да спазват стриктно изискването на чл.147, ал./1/, т.7 от ППЗНП- да обявяват свободните места в бюрата по труда и в Регионалния инспекторат по образованието - Благоевград в 3-дневен срок от овакантяването им.

Информация за обявените работни места изпращайте и на следния електронен адрес:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 Колективен трудов договор в системата на народната просвета - 2014-тукПроект
bg051pO001-3.1.
06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
- тук

Проект "Нов шанс за успех" - BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни" - тукВАЖНО за педагогическите специалисти!

Ако искате да нучите как и при какви условия да повишите своята квалификация и обучение, като педагог и учител натиснете
http://uchitel.mon.bg/

НОВА ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТ"КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ! - подробности - бутон "КВАЛИФИКАЦИЯ"

 


Заповед на Началника относно нарушения на Наредба №2 от 24.04.1997г за организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм., посл. изм. и допълн. в ДВ,бр.24 от 2006 г. - тукВРЪЗКА КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР - ТУКПРОЕКТ "УСПЕХ" - ВИЖ НОВИНИ ТУК:
http://www.rio-blg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=67
Приоритетно консултативни телефони по проект "УСПЕХ"
073/ 88 76 71
- Попов;
073/88 52 70 - Мария Стоянова;
073/88 52 69, Катя Иванова


Подробности за стартирането на проект УСПЕХ”: BG 051РО001 4.2.05 ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА виж на този сайт http://web.hit.bg/uspeh; http://uspeh.mon.bg образци на документи - в меню "ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР С АКТОВЕ И ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО - тук
Учебна 2011 / 2012 годинаРегионален инспекторат по образование - Благоевград осигурява консултации във връзка с държавните зрелостни изпити всеки работен ден в сградата на инспектората и на телефони: 073/886101 и 073/885269


 

При промяна на координатите за връзка (телефон и електронна поща), своевременно уведомете писмено Началника на РИО.За всякакви въпроси относно съдържанието на сайта можете да пишете на This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

Last Updated ( Saturday, 13 February 2016 )
 

ДАТА

Анкети

Да се въведат ли униформи в училище?
 

Брояч на посетителите

Днес107
Вчера228
Тази седмица2731
Този месец4631
Всички дни6491

(C) ПМГ-Благоевград

Кой е тук?

We have 1 guest online
© 2016 Регионален инспекторат по образование - област Благоевград
Рилски манастир