МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД
Квалификация

Относно обучения, предложени от Синдикат…

13 сеп. 2017

Относно обучения, предложени от Синдикат образование“ към КТ „Подкрепа“, вписани в Информационния регистър на одобрените програми.…

Начален етап

Образци на документи за І и ІІ клас за у…

11 сеп. 2017

Образци на документи за І и ІІ клас за учебната 2017/2018 година - тук

Аз Буки

Вестник "Аз Буки" публикува обяви за свободни места за учители в Европейските училища!

Анонс към брой 38 - тук

РЕГИСТЪР С АКТОВЕ И ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Регистър с актове и година на създаване на училището тук

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ

   Директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от област Благоевград да спазват стриктно изискването, определено  в чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - да се обявяват свободните работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на образованието (РУО) в тридневен срок от овакантяването им.

   Информация за обявените работни места да се изпраща и на следния електронен адрес:

popov@rio-blg.com

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top