МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Декларации

Публичен регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

№ по
ред
Рег. № Вид на декларацията
по чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ
Име, фамилия Длъжност Декларация
1 ПД-07-47/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Eлеонора Барякова директор изтегли
2 ПД-07-11/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Зорка Шумарева директор изтегли
3 ПД-07-48/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Елена Боденова директор изтегли
4 ПД-07-7/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Невенка Бърдарева директор изтегли
5 ПД-07-9/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Георги Ковачев директор изтегли
6 ПД-07-8/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Димитър Баряков директор изтегли
7 ПД-07-10/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Стефка Христова директор изтегли
8 ПД-07-49/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Николай Каращранов директор изтегли
9 ПД-07-17/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Тинка Попова директор изтегли
10 ПД-07-22/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Марин Митов директор изтегли
11 ПД-07-50/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Светлин Абаджиев директор изтегли
12 ПД-07-18/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Мария Котева директор изтегли
13 ПД-07-16/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Димитър Арабаджиев директор изтегли
14 ПД-07-52/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Лилия Стоянова директор изтегли
15 ПД-07-25/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Сергей Биров директор изтегли
16 ПД-07-51/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Христо Манчев директор изтегли
17 ПД-07-53/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Михаил Спасов директор изтегли
18 ПД-07-26/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Илиян Чапкънов директор изтегли
19 ПД-07-19/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Василка Величкова директор изтегли
20 ПД-07-23/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Мариана Митова директор изтегли
22 ПД-07-14/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Антон Драгоев директор изтегли
23 ПД-07-21/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Димитрина Иванова директор изтегли
24 ПД-07-15/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Евтимка Митева директор изтегли
25 ПД-07-13/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Ася Бояджиева директор изтегли 
28 ПД-07-28/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Елена Андреева директор изтегли
29 ПД-07-27/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Атидже  Кьосова директор изтегли
30 ПД-07-31/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Ахмед Дунгьов директор изтегли
31 ПД-07-30/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Акия Мусов директор изтегли
32 ПД-07-32/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Ибрахим Моллаибрахим директор изтегли
33 ПД-07-29/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Фанка Къшева директор изтегли
34 ПД-07-41/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Елка Божикова директор изтегли
35 ПД-07-44/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Николай Джингаров директор изтегли
36 ПД-07-43/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Людмила Дерменджиева директор изтегли
37 ПД-07-36/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Цветанка Петричкова директор изтегли
38 ПД-07-33/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Мариана Халачева директор изтегли
39 ПД-07-35/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Любка Димитрушева директор изтегли
40 ПД-07-40/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Марта Донкова директор изтегли
41 ПД-07-39/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Джемиле Шериф директор изтегли
42 ПД-07-34/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Магделена Робева директор изтегли
43 ПД-07-38/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Славей Илиянов Чешлиев директор изтегли
44 ПД-07-37/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Юсеин Бялк директор изтегли
45 ПД-07-42/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Мария Георгиева директор изтегли
46 ПД-07-46/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Ангел Живков директор изтегли
47 ПД-07-60/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Стоян Стругов директор изтегли
48 ПД-07-61/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Манчо Джуркин директор изтегли
49 ПД-07-59/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Ахмед Башев директор изтегли
50 ПД-07-57/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Верхат Топчиев директор изтегли
51 ПД-07-55/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Азим Мутишев директор изтегли
52 ПД-07-58/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Илия Цацев директор изтегли
53 ПД-07-54/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Гюлка Арнаудова директор изтегли
54 ПД-07-56/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Неджми Даргутев директор изтегли
55 ПД-07-62/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Златка Яневска директор изтегли
56 ПД-07-72/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Таня Георгиева директор изтегли
57 ПД-07-79/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Александър Главчев директор изтегли
58 ПД-07-68/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Живко Тулевски директор изтегли
59 ПД-07-64/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Любка Панкова директор изтегли
60 ПД-07-70/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Румен Стоянов директор изтегли
61 ПД-07-76/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Димитър Тимов директор изтегли
62 ПД-07-6/04.04.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Аспарух Въчков директор изтегли
63 ПД-07-67/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Симеон Попов директор изтегли
64 ПД-07-74/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Антонка Китанова директор изтегли
65 ПД-07-71/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Юлияна Тасева директор изтегли
66 ПД-07-63/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Снежана Цветкова директор изтегли
67 ПД-07-65/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Андон Мавродиев директор изтегли
68 ПД-07-66/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Димитрина Андонова директор изтегли
69 ПД-07-75/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Анна Андреева директор изтегли
70 ПД-07-69/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Розалина Ружина директор изтегли
71 ПД-07-78/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Юлия Касаветова директор изтегли
72 ПД-07-77/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Светла Данаилова директор изтегли
73 ПД-07-73/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Невяна Димова Цанева директор изтегли
74 ПД-07-85/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Мариана Попадийна директор изтегли
75 ПД-07-82/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Даниела Пелтегова директор изтегли
76 ПД-07-84/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Борислав Груев директор изтегли
77 ПД-07-87/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Соня Кулинчева директор изтегли
78 ПД-07-90/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Димитър Бочуков директор изтегли
79 ПД-07-88/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Магделина Рускова директор изтегли
80 ПД-07-89/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Лидия Кърпачева директор изтегли
81 ПД-07-86/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Георги Тренчев директор изтегли
82 ПД-07-91/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Костадин Кулин директор изтегли
83 ПД-07-92/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Васка Пенева директор изтегли
84 ПД-07-83/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Иван Аврамов директор изтегли
85 ПД-07-81/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Eмилия Йорданова директор изтегли
86 ПД-07-100/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Снежана Николова директор изтегли
87 ПД-07-97/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Костадин Граматиков директор изтегли
88 ПД-07-103/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Йонета Лозанска директор изтегли
89 ПД-07-105/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Евдокия Георгиева директор изтегли
90 ПД-07-102/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Румен     Сидеров директор изтегли
91 ПД-07-99/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Вангелия Василева директор изтегли
92 ПД-07-104/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Мариана Йорданова директор изтегли
93 ПД-07-101/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Димитър Кехaйов директор изтегли
94 ПД-07-92/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Павлина Михова директор изтегли
95 ПД-07-94/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Мариана Костадинова директор изтегли
96 ПД-07-98/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Николай Марков директор изтегли
97 ПД-07-95/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Емил Терзийски директор изтегли
98 ПД-07-93/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Валентина Георгиева директор изтегли
99 ПД-07-123/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Джеват Дунчев директор изтегли
100 ПД-07-120/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Гълъб Чаушев директор изтегли
101 ПД-07-122/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Валери Шкодров директор изтегли
102 ПД-07-117/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Митко Джуков директор изтегли
103 ПД-07-116/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Илия Сидеров директор изтегли
104 ПД-07-111/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Валентин Маневски директор изтегли
105 ПД-07-119/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Емил Бакалов директор изтегли
106 ПД-07-118/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Камен Беров директор изтегли
107 ПД-07-115/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Кемал Меджитов директор изтегли
108 ПД-07-121/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Илия Хаджиев директор изтегли
109 ПД-07-112/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Добромир Адамов директор изтегли
110 ПД-07-114/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Бисер Хаджиев директор изтегли
111 ПД-07-113/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Златин Стоянов директор изтегли
112 ПД-07-110/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Таня Янкова директор изтегли
113 ПД-07-108/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Венцислав Кълбов директор изтегли 
114 ПД-07-109/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Лиляна Качулска директор изтегли 
115 ПД-07-107/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Лиляна Велкова директор изтегли 
116 ПД-07-124/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Марияна Боянина директор изтегли
117 ПД-07-125/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Мехмед Имамов директор изтегли
118 ПД-07-128/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Александър Белчев директор изтегли
119 ПД-07-126/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Петър Стоянов директор изтегли
120 ПД-07-127/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Василка Манова директор изтегли
121 ПД-07-129/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Николай Петров Хаджиценев директор изтегли 
122 ПД-07-130/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Фатма  Осман директор изтегли 
123 ПД-07-131/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Валентина Грашкина директор изтегли 
124 ПД-07-133/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Македонка Джамбазка директор изтегли 
125 ПД-07-132/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Алиш Вакльов директор изтегли 
126 ПД-07-134/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Малина Гръкова директор изтегли 
127 ПД-07-20/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Магдалена Ковачка директор изтегли
128 ПД-07-45/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Костадин Кобаков директор изтегли
129 ПД-07-80/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Кирил Караджов директор изтегли
130 ПД-07-24/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Миглена Бояджиева директор изтегли
131 ПД-07-96/15.05.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Нина Ръждева директор изтегли
132 ПД-10-237/19.01.2009 чл. 12, т.1 от ЗПРКИ Елка Бабулева гл. специалист в РУО изтегли 
133 ПД-10-252/19.01.2009 чл. 12, т.1 от ЗПРКИ Здравка Тодорова гл. сп.“ЧР“ в РУО изтегли  
134 ПД-07-267/02.07.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Чавдар Йосифов Чапкънов директор изтегли  
135 ПД-07-268/02.07.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Борис Иванов Иванов директор изтегли  
136 ПД-07-271/ 11.07.2018 чл.35,ал.1,т.1  от ЗПКОНПИ Цонко Илиев Манчев директор изтегли  

 

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top