МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Добра практика за справяне с насилието и агресията в ОУ „Н. Парапунов“ – гр. Разлог

ОУ „Н. Парапунов“ – гр. Разлог, за пореден път показа, че търси иновации и се стреми да прилага добрите практики за справяне с основните проблеми на училищната общност като цяло – насилието и агресията. Съвместно с Обществения съвет и Училищното настоятелство на 05.12.2017 г. бе организирана кръгла маса на тема „Насилие в реалността и виртуалността – ролята на родителите и учителите за ефективна превенция“. Кръглата маса бе открита и ръководена от г-жа Даниела Пелтегова, директор на училището. Тя посочи, че в днешното българско общество за възпитанието и образованието на децата е изключително важно двете основни институции – семейство и училище да бъдат партньори и да работят заедно. В началото на инициативата училищният психолог, г-жа К. Ергина, запозна присъстващите с резултатите от проведената анкета от Училищния координационен съвет сред част от родителите за отношението родител – дете. След това директорът представи и даде думата на г-н Младен Владимиров, кризисен психолог с многогодишен опит в психологическото консултиране на деца и семейства. По интересен начин той представи проблема за насилието в реалността и виртуалността и ролята на родителите и учителите за ефективна превенция. Предложи моделите, които според него трябва да прилагат училището и семейството за справяне с детската агресия. Присъстващите родители и учители зададоха редица въпроси към психолог Владимиров. В края на вечерта г-жа Пелтегова обобщи, че проведената кръгла маса бе изключително полезна и тази инициатива е част от училищната политика за справяне с агресията и насилието по Механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците.

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top