МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Достъп до информация при извънредно положение

Достъп до информация при извънредно положение

Министерство на образованието и науката

Заповед № РД-06-402/08.09.2020 г. на началника на РУО със задължения на директорите на училища за учебната 2020/2021 година в условията на разпространение на COVID – 19 – изтегли

Предписание на Регионална здравна инспекция – Благоевград – изтегли

Заповед № РД-09-1397 30.06.2020г. – изтегли

Заповед № РД-01-370 30.06.2020г. – изтегли

Заповед за изпълнение на предпазни мерки за предпазване от COVID-19, издадена от началника на РУО – Благоевград – изтегли

Заповед РД-01-270/19.05.2020 – изтегли

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top