МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Държавни зрелостни изпити 2019

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Подробности за ДЗИ (от сайта на МОН)

Рейтингова система на висшите училища в България е достъпна в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg/

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

График за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2019 година

сесия май-юни

 • 21 май 2019 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
 • 23 май 2019 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
 • в периода от 28 до 31 май 2019 г. – ДЗИ по желание на ученика
 • от 5 до 18 март 2019 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 17 май 2019 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 17 май 2019 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 13 юни 2019 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

сесия август-септември

 • 28 август 2019 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
 • 29 август 2019 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
 • в периода от 30 август до 4 септември 2019 г. – ДЗИ по желание на ученика
 • от 1 до 12 юли 2019 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 23 август 2019 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 23 август 2019 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 10 септември 2019 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top