МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Държавни зрелостни изпити

ДЗИ 2018

І. Държавният зрелостен изпит по български език и литература на 28.08.2018 г., ще се проведе в сградите на следните училища от област Благоевград:

1. ГТ „Алеко Константинов“, гр. Банско – за зрелостниците от град Банско;

2. СУИЧЕ „Св.Климент Охридски“, гр. Благоевград – за зрелостниците от град Благоевград и община Симитли;

3. НПГ „Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев – за зрелостниците от община Гоце Делчев, СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с. Гърмен, СУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел, СУ „Св.Климент Охридски“, с. Слащен, СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с. Абланица, СУ „Н.Вапцаров“, гр. Хаджидимово;

4. ПГМЕТ „Юрий Гагарин“, гр. Петрич – за зрелостниците от община Петрич;

5. ПГТ, гр. Разлог – за зрелостниците от град Разлог;

6. ПГ „Яне Сандански“, гр. Сандански – за зрелостниците от град Сандански и СУ „Св. Паисий Хилендарски”- гр. Кресна;

7. ПГ „П.Р.Славейков”, гр. Якоруда – за зрелостниците от град Якоруда.

ІІ. На територията на област Благоевград сградите за провеждане на втори задължителен държавен зрелостен изпит на 29.08.2018 г., са както следва:

1. ГТ „Алеко Константинов“, гр. Банско – за зрелостниците от град Банско;

2. ПГТЛП „Гоце Делчев“ и СУИЧЕ „Св.Климент Охридски“, гр.Благоевград – за зрелостниците от град Благоевград и община Симитли;

3. НПГ „Димитър Талев”, гр.Гоце Делчев – за зрелостниците от община Гоце Делчев, СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с. Гърмен, СУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел, СУ „Св.Климент Охридски“, с. Слащен, СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с. Абланица, СУ „Н.Вапцаров“, гр.Хаджидимово;

4. ПГМЕТ „Юрий Гагарин“, гр. Петрич – за зрелостниците от община Петрич;

5. ПГ по транспорт, гр. Разлог – за зрелостниците от град Разлог;

6. ПГ „Яне Сандански“, гр. Сандански – за зрелостниците от град Сандански и СУ „Св. Паисий Хилендарски”- гр. Кресна;

7. ПГ „П.Р.Славейков”, гр. Якоруда – за зрелостниците от град Якоруда.

От 5 до 16 март 2018 г. се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни 2018 г. до директора на училището, в което се е обучавал зрелостникът.

Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалното управление на образованието (РУО).

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалното управление на образованието (РУО).

 

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

График за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2018 година

сесия май-юни

 • 21 май 2018 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
 • 23 май 2018 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
 • в периода от 29 май до 1 юни 2018 г. – ДЗИ по желание на ученика
 • от 5 до 16 март 2018 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 18 май 2018 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 18 май 2018 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 13 юни 2018 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

сесия август-септември

 • 28 август 2018 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
 • 29 август 2018 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
 • в периода от 30 август до 5 септември 2018 г. – ДЗИ по желание на ученика
 • от 2 до 13 юли 2018 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 24 август 2018 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 24 август 2018 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 10 септември 2018 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

 

 

 


2016/2017 г.

Срокът за подаване на заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити и регистрирането им в софтуерния продукт, съгласно графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на  държавни зрелостни изпити през сeптемврийска сесия на учебната 2016/2017 г., определен със заповед № РД-09-1166/19.08.2016 г. на министъра на образованието и науката, е от 03.07.2017 г. до 14.07.2017 г.

Заявления след посочената крайна дата не се приемат, поради невъзможност за регистрирането им в софтуерния продукт.

Статистика на резултатите от ДЗИ – тук


2016/2017 г.

Заповед № РД-09-1166/19.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити – тук

Заповед и образци на документи за провеждане на държавните зрелостни изпити – тук
 
Указания и инструкции за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити – тук 
 
Писмо на МОН във връзка с избора на втори държавен зрелостен изпит – тук 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top