МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Държавни зрелостни изпити

Срокът за подаване на заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити и регистрирането им в софтуерния продукт, съгласно графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на  държавни зрелостни изпити през сeптемврийска сесия на учебната 2016/2017 г., определен със заповед № РД-09-1166/19.08.2016 г. на министъра на образованието и науката, е от 03.07.2017 г. до 14.07.2017 г.

Заявления след посочената крайна дата не се приемат, поради невъзможност за регистрирането им в софтуерния продукт.

Статистика на резултатите от ДЗИ – тук


2016/2017 г.

Заповед № РД-09-1166/19.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити – тук

Заповед и образци на документи за провеждане на държавните зрелостни изпити – тук
 
Указания и инструкции за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити – тук 
 
Писмо на МОН във връзка с избора на втори държавен зрелостен изпит – тук 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top