МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

I-во класиране

Информация за минималния и максималния бал по паралелки от първи етап на класиране – тук

II-ро класиране

Информация за минималния и максималния бал по паралелки от втори етап на класиране – тук

III-то класиране

Информация за минималния и максималния бал по паралелки от трети етап на класиране тук

Заповед № РД-06-1003/14.06.2017

Заповед № РД-06-1003/14.06.2017 г. на началника на РУО – Благоевград, за изменение и допълнение на държавния план-прием за учебната 2017/2018 г. след завършен VІІ клас – тук

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top