МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

За втора поредна година учителя Георги Прегьов от ПГТ – гр. Разлог спечели I-во място в състезанието от Next-Lab Competition от Stem Discovery Week

Победител в състезанието Next-Lab Competition от Stem Discovery Week за втора година е екип ученици от ПГТ, Разлог, ръководени от преподавателя по физика и астрономия и ИТ е Георги Прегьов. Next-Lab е европейски изследователски проект, съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програма Хоризонт 2020.

Отличната оценка и челното място за ПГТ, Разлог в състезанието на European Schoolnet е за оригиналната идея и отличната реализация на интердисциплинарния уъркшоп „Електролиза – забавни и практични опити“. В едно събитие учениците демонстрираха знания, умения и компетентности от различни научни области. То обаче е съпроводено от задълбочена работа, както преди събитието, така и след това:

  • дълга предварителна подготовка, включително различни лабораторни опити;
  • избор на оригинална идея и подходящата реализация;
  • отчитане силните страни и възможностите на училището;
  • регистрация в различни научни портали на европейско ниво;
  • регистрация на гимназията като партньор за Stem Discovery Week – 2019 (само 4 училища от България);
  • избор на екип ученици, място и начин на провеждане на основното събитие;
  • съотносимост на идеята, темата и реализацията спрямо другите участници в Stem Discovery Week – 2019 и в Next-Lab Competition;
  • иновативен начин на демонстрация на знания, умения и компетентности на учениците в 5 научни области:

– физика и астрономия;

– химия и опазване на околната среда;

– ИТ;

– професионална подготовка;

– чуждоезикова подготовка ( английски език).

  • описание на събитието на английски език, с акцент върху резултатите.

Екипът на Next-Lab Competition изпрати индивидуална покана на Г. Прегьов за участие в 30th Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab в Брюксел през юни 2019 г., където ще получи и Сертификат за победителя.

Заключителната част на събитието се реализира в ПГТ, Разлог в присъствието на ст. експерт от РУО, Благоевград Василиса Павлова и с безусловната подкрепа на Scientix посланика за България Мария Браухле от Института по математика и информатика към БАН.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top