МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Интердисциплинарен урок на тема „Симфония“

НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев

Урок посветен на първа пролет и 22 март – световен ден на водата

Проведе се на 21 март 2019 г с ученици от 8а,9а,9б,10а,10г,10д класове.

В урокът „симфоничният оркестър“ много успешно и атрактивно бе представен от природните науки физика, химия, биология, както и от биолози-новатори, диетолози, лекари, спортисти и шеф-готвачи.

Урокът бе интердисциплинарен, защото се разгледа феномена светлина от гледна точка на физика , химия и биология, като са включиха и важните за човека – здравословно хранене, физически упражнения, профилактика на заболявания, както и здравословна закуска.

Урокът бе проектен, защото учениците сами са се разделили по групи /екипи/, в зависимост от специалността си и своите интереси.Така са се оформили и съответните екипи. Работили са по правила, определени от менторите (ст.учители г-жа Нуркова, г-жа Москова, г-жа Рускова и със съдействието на гл.учител г-жа Търтова).

Урокът „СИМФОНИЯ“ бе интердисциплинарен, защото чрез него се търсеха допирни точки между /10/ учебни дисциплини, изучавани в НПГ.

Урокът бе интегративен по две причини:

 

От една страна се обедини специфична информация за светлина /разглеждана от гледна точка на физика/, фотосинтеза /разглеждана от гледище на биологията/ и хранителни вещества- белтъци, мазнини и въглехидрати /разглеждани от гледна точка на химията като наука/. Обединяването не бе самоцел. Свърза се със здравословното хранене и здравословния начин на живот.

От друга страна се обединиха ученици от 8, 9 и 10 клас, с интерес към природните науки.

Урокът бе проектен, защото учениците сами са събрали, анализирали и обобщавали информация по темата и я представиха по атрактивен начин като използваха развлекателни похвати – опити, анкети, презентации, скеч, приготвяне и презентиране на здравословна закуска, демонстрация на спортни упражнения, използване на съвременни информационни технологии за онагледяване и др.

Всички присъстващи останаха изключително удовлетворени от видяното и вдъхновени за създаване и представяне на повече такива уроци.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top