МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Информационен ден за представяне на добри практики по ПРОЕКТ: „ТВОЯТ ЧАС“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


ПОКАНА

Информационен ден за представяне на добри практики по

Проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004

11 октомври 2018 г.

Благоевград, Открита сцена

Младежки дом – Исторически музей

ПРОГРАМА

11.10.2018 г.

10.00 часа: Официално откриване – откритата сцена между Младежки дом и Исторически музей.

10.10 часа  – 13.50 часа: Музикални и танцови изпълнения от групи и клубове за извънкласни дейности и занимания по интереси, на групи за обучителни затруднения от училищата в област Благоевград, реализирали дейности по проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004.

14.00 часа: Официално закриване.

 

Доклад по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2 

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top