МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Информационния ден за представяне на добри практики – Благоевград 2018

Над 450 ученици от 24  училища се изявиха в дефиле, организирано от РУО – Благоевград. Учениците  от Пиринско взеха участие в информационния ден за представяне на добри практики на клубове и групи за извънкласни дейности за интереси и за обучителни затруднения от училища от област Благоевград, реализиращи дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2. Инициативата, организирана от Регионалното управление на образованието, се проведе на откритата сцена между Младежкия дом и Регионалния историческия музей – Благоевград, и даде възможност на десетки ученици да се изявят в областта на музикалното и танцовото изкуство. В информационния ден се включиха и 4 клубове от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Крупник, СУ „Св. П. Хилендарски“ – Микрево  работещи по проект „Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и инициативност“ договор № БС -33.16.2-002/03.10.2017 г. финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства. В проекта който е координатор Регионално управление на образованието – Благоевград участват три училища СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Крупник, СУ „Св. П. Хилендарски“ – Микрево и  IV ОУ „Христо Смирненски“ – Петрич с 8 клуба по интереси и 6 клуба за осигуряване на допълнителна работа на българския книжовен език от ученици от етнически малцинства.  С голямо желание и ентусиазъм, децата, облечени с красиви носии и интересни костюми, потопиха зрителите в очарованието и магията на фолклора. Многобройната публика се наслади не само на изпълненията на младите музиканти, но и на талантливите певци, които заредиха зрителите с много настроение. Бурно бяха аплодирани и атрактивните танци на мажоретните състави.  „Регионалното управление на образованието за втора година организира инициативата, в която взимат участие училищата, работещи по проект „Твоят час”. Учениците са мотивирани и  ентусиазирани да представят знанията и уменията, придобити под професионалните грижи и напътствия на своите учители. Радвам се, че предадоха настроението си и на зрителите, като проявата се превърна в истински празник на младостта и таланта”, сподели началникът на РУО-Благоевград, и поздрави учениците и учителите им.

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top