МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Информация за областни кръгове на олимпиадите по природни науки за учебната 2017-2018г.

Според утвърдения график в приложение № 2 към Заповед №РД09-5411/12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката, областните кръгове на олимпиадите по природни науки за учебната 2017 – 2018 г. ще се проведат, както следва:

 1. По химия и опазване на околната среда – на 02.2018 г. от 09.00 часа;
 2. По физика – на 02.2018 г. от 14.00 часа;
 3. По астрономия – на 02.2018 г. от 14.00 часа;
 4. По биология и здравно образование – на 02.2018 г. от 09.00 часа.

Областният кръг е анонимен за всички състезателни групи.

По астрономия не е анонимен за V-VI клас.

Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, преди провеждането на областния кръг на всяка от олимпиадите, в който ще участват. Декларацията се предава на директора на училището, в което ученикът се обучава, а той – в РУО.

С изпитните материали и с критериите за оценяване, според заповедта на министъра, учениците може да се запознаят в съответното РУО.

По време на олимпиадата по химия и опазване на околната среда учениците могат да ползват калкулатори.

Съгласно регламента за допускане до участие в националния кръг на олимпиадата по химия и ООС се предлагат ученици, които са получили на областния кръг:

 • За I състезателна група (ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас) – не по-малко от 85 точки;
 • За II състезателна група (ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас или изучават учебно съдържание за VІІІ клас) – не по-малко от 85 точки;
 • За III състезателна група (ученици, които през настоящата учебна година са в IХ клас или изучават учебно съдържание за IХ клас) – не по-малко от 60 точки;
 • За IV състезателна група (ученици, които през настоящата учебна година са в Х, в ХI и в ХІI клас на всички видове училища) – не по-малко от 60 точки.

Съгласно регламента за допускане до участие в националния кръг на олимпиадата по физика се предлагат ученици, които са получили на областния кръг:

 • За I състезателна група – ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за VІІ клас (задължителна подготовка) – не по малко от 20 точки;
 • За II състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас или ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за VІІІ клас (общообразователна подготовка), или ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за VІІІ клас (задължителна подготовка) – не по малко от 20 точки;
 • За III състезателна група – ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за ІХ клас (задължителна подготовка и/или профилирана подготовка) – не по малко от 20 точки;
 • За IV състезателна група – ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за Х клас (задължителна подготовка и/или профилирана подготовка), по учебни програми за ХІ – ХІІ класове (профилирана подготовка), както и ученици от другите състезателни групи, които се подготвят по програмата за Международната олимпиада по физика – не по малко от 20 точки.

Съгласно регламента за допускане до участие в националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование се предлагат ученици, които са получили на областния кръг както следва:

 • За I състезателна група (ученици, които през настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас) резултат не по-нисък от 60% от максималния;
 • За II състезателна група (ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас и/или изучават учебно съдържание за VІІІ клас)резултат не по-нисък от 60% от максималния;
 • За III състезателна група (ученици, които през настоящата учебна година са в IХ клас и/или изучават учебно съдържание за IХ клас) резултат не по-нисък от 60% от максималния;

 

 • За IV състезателна група (ученици, които през настоящата учебна година са в Х, в ХI и в ХІI клас на всички видове училища) резултат не по-нисък от 60% от максималния.

 

По време на олимпиадите по физика и по астрономия учениците могат да ползват калкулатори.

При участието си във всички кръгове на олимпиадите по физика и астрономия учениците трябва да носят чертожни инструменти (триъгълник, пергел, транспортир).

 

УСПЕХ НА УЧАСТИЦИТЕ В ОЛИМПИАДИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

ГОДИНА!!!

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top