МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

I-во класиране

Информация за минималния и максималния бал по паралелки от първи етап на класиране – тук

II-ро класиране

Информация за минималния и максималния бал по паралелки от втори етап на класиране – тук

III-то класиране

Информация за минималния и максималния бал по паралелки от трети етап на класиране тук

Информация прием след 7 клас

Обявяване на резултатите от първи етап на класиране е до 27.06.2017 г.

Първият етап на записване  е от 28.06. до 30.06.2017 г. На първия етап на класирането, ако ученикът е класиран по първо желание или харесва паралелката, в която е класиран, трябва да се запише в училището, в което е класиран.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, трябва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап от класирането. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. След излизане на второто класиране, ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането и трябва да се запише. Ако ученикът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.

Учениците, които не са приети на първо класиране в нито една избрана от тях паралелка, участват автоматично във второ класиране, като не подават документи.

Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 4.07.2017 г., а записване на приетите ученици на втори етап на класиране е в срок 05.–07.07.2017 г.

За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици (или изтеглили си документите от училището, в което са приети на второ класиране) съществува възможност за участие в трети етап на класиране.  Желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Важно е да се знае, че в този случай ученикът не запазва мястото си в училището, в което е приет на второ класиране  (за разлика от първо към второ класиране, при което или се запазва мястото или се преминава в паралелка от по-предно желание, при спазване на условията посочени по-горе в текста).

Обявяването на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране се осъществява до  10.07.2017 г.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е във времето 11.– 13.07.2017 г.

До 17.07.2017 г. се обявяват списъците с приетите ученици на трети етап на класиране, а записване на приетите ученици на трети етап на класиране е от 18. до 19.07.2017 г.

Последната фаза от кампанията включва обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 21.07.2017 г.

Записване в училището, в което е приет ученика:

Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  1. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО и едно копие;
  2. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Желателно е представяне на медицинския картон.

На сайта на училището, в което е класиран ученика, можете да получите допълнителна информация.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top