МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

I-во класиране

Информация за минималния и максималния бал по паралелки от първи етап на класиране – тук

II-ро класиране

Информация за минималния и максималния бал по паралелки от втори етап на класиране – тук

III-то класиране

Информация за минималния и максималния бал по паралелки от трети етап на класиране тук

Кандидатстване и класиране след завършен 7 клас:

Кандидатстване и класиране след завършен 7 клас:

Всеки ученик, който успешно е завършил VII клас, участва в приема в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.

Учениците, които не са се явили на НВО по български език и литература и по математика също подават заявления за участие в класирането. Балът на ученик, който не се е явил на НВО по български език и литература или по математика, се формира по посочения в утвърдения държавен план-прием ред, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

За участие в класирането за паралелките по профилите „изобразително изкуство“, „музика“ и „спорт“ се изисква ученикът да е положил успешно изпит за проверка на способностите.

Подаване на заявления за участие в класирането:

Всички училища на територията на област Благоевград, в които през учебната 2016/2017 г. се обучават ученици в VII клас, ще приемат документи за участие в приема на учениците след завършен VII клас по утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.

Списък на училищата, в които се подават заявления за участие в приема след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година за област Благоевград, може да видите ТУК .

Всеки кандидат подава само едно заявление. Това може да стане в училището, в което се е обучавал, или в друго училище по избор от приложения списък. За учебната 2017/2018 г. заявления за прием в VIII клас могат да бъдат подавани както на хартия в училищата, посочени в приложения списък, така и по електронен път.

За кандидатстващите за специалности от професии се изисква медицинско свидетелство, което при въвеждане на заявлението се сканира и се прикача в електронната платформа.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в регионалното управление на образованието в три етапа.  Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

Служебните бележки с резултатите от изпитите се издават от училището на седмокласника. След получаване на служебната бележка с резултатите от приемните изпити (12.06.–13.06.2017 г.), следва да се подаде заявление за участие в първи етап на класиране във времето от 16.06. до 22.06.2017 г.

Работно време на служителите в училищата, които приемат документите, е както следва:

За първо класиране:

–                        16.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;

–                        17.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;

–                        19.06.2017 г. –  от 08.00 до 18.00 часа;

–                        20.06.2017 г.  – от 08.00 до 18.00 часа;

–                        21.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;

–                        22.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа.

За трето класиране заявления се подават от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. във времето от 08.00 до 18.00 часа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top