МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“(ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Благоевград.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“(ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Благоевград.
В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел ОМДК, РУО – Благоевград:
На основание чл. 47 от НПКПМДС комисията не класира кандидат за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език”, отдел ОМДК в РУО-Благоевград, като конкурсната процедура приключва без класиране.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top