МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Конкурси за заемане на длъжността „директор“ на институции от системата на предучилищното и училищното образование в област Благоевград

График за провеждане на интервю с кандидатите, преминали успешно теста от конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общинско и държавно неспециализирано училище – тук

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД – ТУК

Заповед № РД-06-302/18.06.2020 г. на началника на РУО – Благоевград, за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Благоевград

Заповед № РД-06-303/18.06.2020 г. на началника на РУО – Благоевград, за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор” на център за специална образователна подкрепа

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

Декларация

Заявление

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top