МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Конкурс за ученици от 6 до 19 години по превенция на наркоманиите

Община Благоевград и Общински съвет по наркотични вещества Благоевград организират конкурс за ученици от 6 до 19 години по превенция на наркоманиите 2017 – 2018 учебна година.

За повече информация за конкурса прочетете текста по-долу или свалете информацията от тук


ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 19 ГОДИНИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ

2017 – 2018 УЧЕБНА ГОДИНА

“Моят любим национален герой”

1– 4 клас (включително предучилищни групи):

 • разказ
 • есе
 • стихотворение
 • рисунка
 • постер
 • мултимедийна презентация

Изисквания:

 • относно разказа и есето – няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора;
 • относно стихотворението – няма ограничения в обема;
 • относно рисунката  – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;
 • относно постера – няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;
 • относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;
 • всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.

“Човекът – свободен и независим”

        5 – 7 клас

 • разказ
 • есе
 • стихотворение
 • рисунка
 • мултимедийна презентация

        8 – 12 клас

 • разказ
 • есе
 • стихотворение
 • рисунка
 • постер
 • мултимедийна презентация

Пояснение:
В тази тема и в двете възрастови групи учениците имат право да избират дали да творят в посока независимият от наркотици човек и това какво причинява дрогата на личността, или да представят личности и събития, които спомагат за освобождението на нашия край и България като цяло.

Изисквания:

 • относно разказа и есето – няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора;
 • относно рисунката  – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;
 • относно постера – няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;
 • относно стихотворението – няма ограничения в обема;
 • относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;
 • всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ – 12.03.2018 г., в офиса на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” 1, Община Благоевград, стая 516.

Общински съвет по наркотични вещества, Благоевград
Адрес:
гр. Благоевград  2700
пл. „Георги Измирлиев” 1
Община Благоевград, стая 516

Телефон за връзка с нас:
073/ 83-07-11

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top