МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28.06.2020 г. от 9.00 часа.

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28.06.2020 г. от 9.00 часа.

Домакини на състезанието са ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

В състезанието имат право да участват всички ученици от IV клас през 2019-2020 учебна година, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.

Заявления за участие в състезанието могат да се подават в срок до 24.06.2020 г. в ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев или на mail@pmg-blg.com и pmg.direktor@pmggd.bg.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Учениците следва да заемат определените места в училището домакин до 08.30 часа, като носят със себе си документ за самоличност (ученическа книжка/карта)

Актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев.

Регламент за организиране и провеждане на математическото състезание „Математика за всеки“ през учебната 2019/2020 година за ученици от IV клас – тук.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top