МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Национална конференция по проблемите в образованието по философия

      На 10 и 11 май 2019 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград се проведе националната конференция „Тематични и ценностни модели в образованието по философия“. Научният форум е втори поред, организиран като съвместна инициатива на Философския факултет на ЮЗУ„Неофит Рилски“, гр. Благоевград и РУО-Благоевград. На събитието присъстваха изследователи и специалисти от Югозападния университет, РУО-Благоевград, РУО-София-град, ИИОЗ-БАН, Софийския университет. Форумът обедини учители по философия от Благоевград, Разлог, Петрич, Банско, Перник. Присъстваха представители на Софийска платформа, Кинематограф-Медия, Театър Виа Верде.

      Конференцията бе открита от декана на Философския факултет, проф. д-р Борис Манов. Приветствия към участниците поднесоха декана на Педагогическия факултет, доц. д-р Траян Попкочев, проф. дфн Валентин Канавров, старши експерт ОНГОР в РУО-Благоевград Екатерина Текерска. Те подчертаха необходимостта да се работи за свързване на висшето и средното училище, както и за изграждане на актуална връзка между представителите на всички институции, ангажирани в процеса на образованието.

      Главна тема бе промяната в концепцията за целите на образованието, свързана с изграждане на компетенции и умения в учащите. Учителите по философия представиха различни тематични модели на реални уроци и на дигитални продукти, във връзка учебното съдържание по философия. Оживено бе разисквано преместването на предмета Философия в осми клас, въвеждането на новия предмет Гражданско образование и подготовката за избираемата дисциплина Религия. Представители на Кинематограф-Медия, заедно с ученици от IX Френска гимназия, град София, презентираха реализираната от тях инициатива Автономен Кино-клуб в училище, както и възможностите на късото кино в урочната работа по философските предмети.

Обсъдени бяха и ценностните модели и системите от ценности, теоретичните основания, заложени като основа в цялостното проектиране на образованието по философия. Повдигнаха се въпросите за концептуалните платформи, върху които да се построи и да се развие образованието по философия, с което бе набелязано тематичното поле за следващата съвместна инициатива на Югозападния университет и РУО-Благоевград.

       Конференцията „Тематични и ценностни модели в образованието по философия“ премина с изключително оживени и динамични дебати и обмяна на опит между преподаватели, специалисти и изследователи от различни нива и институции в националното образование.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top