МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Национална програма „Мотивирани учители“

Национална програма „Мотивирани учители“тук
Модул 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели
Процедуратук
Заявлениетук
Примерен договортук
Срок за подаване на заявлението към РУО – до 23.06.2020 г.

Лице за контакт в РУО – Благоевград:
Владимира Караджова – старши експерт по ОСО, тел.: 073/885266,
e-mail: karadzova@rio-blg.com

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top