МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Национално състезание за икономисти на английски език 2016/2017 година

Национално състезание за икономисти на английски език 2016/2017 година

На 07.04.2017 г. се състоя заключителният етап от националното състезание за икономисти на английски език – представяне и защита на разработените бизнес идеи.

Компетентното жури в състав:

  • професор Атанас Гюров – департамент по бизнес от AUBG
  • професор Моли Бърк – департамент по изкуства, езици и литература от AUBG
  • Любка Стоименова – старши експерт по чужди езици от РУО Благоевград
  • Илиана Кадурина – старши учител теоретично обучение по икономически дисциплини в ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград

взе трудното решение и отсъди:

 I място на екип 3 в  състав: Зорница Чикорова – ЗПГ „Акад. Климент Тимирязев“ – гр. Сандански; Натали Водева – ПГИТ „Алеко Константинов“ – гр. Велинград и Даниела Андонова – ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай.

II място – екип 6  в състав: Димитър Топков – Старопрестолна професионална гимназия по икономика – гр. Велико Търново; Атидже Табак – ПГМ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Якоруда и Теодора Стоянова – ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград

III място – екип 5 в състав: Христина Йорданова – ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай, Мирослав Иванов – ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград; Кристиана Иванова – ПГСУАУ „Атанас Буров“ – гр. Силистра.

Състезанието беше организирано и проведено в партньорство между Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград, Американски университет в България, с подкрепата на РУО Благоевград. Ученици от 12 училища в страната от ХІ и ХІІ клас на професионалните гимназии по икономика и професионалните гимназии с икономически специалности се съревноваваха, преминавайки етапите на състезанието. През І кръг, който се състоя на 24.02.2017 г.,  преминаха 114 ученици за определяне на нивото на подготовката им по английски език. За състоялия се на 15.03.2017 г. ІІ кръг участниците трябваше да напишат есе на тема „Предприемач или наемен работник”. На 07.04.2017 г. в ІІІ кръг учениците, разделени на 6 отбора, изготвиха и защитиха презентация на английски език за разработване на бизнес в населено място в България.

Участниците показаха солидни познания в сферата на икономиката, умения за презентиране, отлична чуждоезикова подготовка.

За учителите бе организирана среща-дискусия с Маркус Вийн – професор по история и студент от AUBG на тема „Учителят в центъра на образователната система“

С отговорната задача за координиране на провеждането и организиране на състезанието се заеха:

  • Нина Стоицова – заместник-директор по учебната дейност в ПГИ „Иван Илиев“,
  • Стефан Новоселски – Admissions Counselor in AUBG

Любезен домакин за финалната част от съревнованието, превърнало се в празник за икономистите, беше Американски университет в България, предоставяйки аудиториум „Андрей Делчев“.

При откриване на състезанието на 06. 04. 2017 г. приветствия към участниците и придружаващите ги учители направиха официалните гости г-н Стивън Съливан – временно изпълняващ длъжността президент на Американски университет в България, г-н Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката, г-н Анатоли Черни – вр. и. д. директор на отдел „Прием на студенти“ от Американски университет в България, г-жа Любка Стоименова – старши експерт по чужди езици в РУО Благоевград, г-жа Антоанета Николова – старши експерт по професионално образование в РУО Благоевград и г-жа Ася Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ „Иван Илиев”.

Прочетен бе и поздравителен адрес от проф. Николай Денков –  министър на образованието и науката.

Приветствие от г-н Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката

Приветствие от г-н Анатоли Черни – временно изпълняващ длъжността директор на отдел „Прием на студенти“ от Американски университет в България

Приветствие от г-жа Любка Стоименова – старши експерт по чужди езици в РУО Благоевград

Приветствие от г-жа Ася Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ „Иван Илиев“

На учениците и придружаващите ги учители бяха връчени сертификати за участие в Националното състезание за икономисти на английски език.

Заключителен кадър за довиждане, с обещание за нови срещи и постигане на високи успехи.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top