МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

На вниманието на учениците, класирани за областните кръгове на националните олимпиади по ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ и НЕМСКИ език!

На вниманието на учениците, класирани за областните кръгове на националните олимпиади по ФРЕНСКИ и ИСПАНСКИ език!

Скъпи ученици,

Областните кръгове на националните олимпиади по френски и испански език ще се проведат на 16 февруари 2019 год., събота, от 09.00 ч. в Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, гр.Благоевград. Необходимо е да бъдете в училището-домакин в 08.45 ч. и да заемате местата си в съответната зала до 08.50 ч. Олимпиадата по испански език ще се проведе в стая 202 на ІІ-я етаж, а по френски – в 203, 204, 205 и 206 на ІІ-я етаж. Разпределението по стаи е изпратено в училищата. На портала на училището ще Ви очаква квестор, който ще Ви упъти за местонахождението на стаята. Носете лична карта или ученически бележник, с които да удостоверите самоличността си.

На вниманието на учениците, класирани за областен кръг на националната олимпиада по НЕМСКИ език!

Скъпи ученици,

Областният кръг на националната олимпиада по немски език ще се проведе на 23 февруари 2019 год., събота, от 09.00 ч. в Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, гр.Благоевград. Необходимо е да бъдете в училището-домакин в 08.45 ч. и да заемате местата си в съответната зала до 08.50 ч. Олимпиадата по немски език ще се проведе в стаите 205 и 206 на ІІ-я етаж. Разпределението по стаи е изпратено в училищата. На портала на училището-домакин ще Ви очаква квестор, който ще Ви упъти за местонахождението на стаята. Носете лична карта или ученически бележник, с които да удостоверите самоличността си.

Пожелаваме успех на всички участници!

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top