МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Областен ученически конкурс на тема: „Ние, COVID-19 и Природата“

Регионално управление на образованието – Благоевград обявява Областен ученически конкурс на тема: „Ние, COVID-19 и Природата“.

Конкурсът е насочен към ученици от всички училища в област Благоевград. Тематиката е свързана с повишаване на мотивацията на учениците чрез прилагане на компетентностния подход.

Регламент на конкурса – тук

Краен срок за изпращане 09.05.2021 г.

на адрес:
2700 гр. Благоевград
ул. „Тракия“ №2
РУО – Благоевград
За конкурса: „Ние, COVID-19 и Природата“

Изпращането на творбите да бъде по пощата и придружено с писмо.

Не се допускат творби, изпратени по електронен път!!!

За допълнителна информация и контакти:

Анета Стоянова, е-mail: stoyanova@rio-blg.com, тел. 073/885271;

Екатерина Текерска, е-mail: tekerska@rio-blg.com, тел. 073/886101;

Славка Манова, е-mail: manova@rio-blg.com, тел. 073/885272.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top