МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Обявено е първо класиране на ученици по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. в VIII клас.

Обявено е първо класиране на ученици по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. в VIII клас. Записването на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е в срок до 16.07.2019 г. в училището, в което ученикът е класиран.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

– заявление до директора;

– оригинал на свидетелство за основно образование;

–  оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища,

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top