МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Постижения на ученици от професионалните гимназии от област Благоевград в IX-тата ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 20 – 22 април 2017 година, гр. Пловдив

IX-тата ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  20 – 22 април 2017 година, гр. Пловдив

В периода 20-22 април 2017 г. в експозиционни палати №2 и №3 на Международния панаир в гр. Пловдив се проведе поредната IX-та Национална панорама на професионалното образование. На официалното откриване присъстваха много гости – представители на Министерството на образованието и науката, на държавната и местната администрация на гр. Пловдив, на бизнеса, на работодателски организации, началници на РУО, експерти от МОН и РУО, директори на професионални гимназии, представители на средствата за масово осведомяване.

ПАНОРАМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ е събитие, при което се демонстрира качеството на подготовката на възпитаници на професионалните училища от цяла България. Тя е мост между училището и икономиката, който показва знанията, компетентностите и практическите умения на бъдещите специалисти. Активизира връзките между бизнеса и младите хора, на които дава старт в кариерното развитие.

В рамките на панорамата се проведоха национални състезания, включени в календара на МОН по 11 /единадесет/ професии, по които се обучават ученици в цялата страна. Участваха 350 ученици от 150 училища, в които се изучават професии.

От област Благоевград за националните състезания бяха класирани и участваха ученици от НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев в състезанието „Млади таланти в модата“, от ПГЕЕ – гр. Банско и ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич в състезанието по приложна електроника „Мога и зная как“, от ПГСАГ „Васил Левски“ – гр. Благоевград в състезанието „Най-добър млад строител“, от ЗПГ „Климент Тимирязев“ – гр. Сандански в състезанието „Озеленяване и цветарство“, от ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград, ЗПГ „Климент Тимирязев“ – гр. Сандански и ПГМ „Петко Р. Славейков“ – гр. Якоруда в състезанието „Най-добра бизнес идея“, от ПГТЛП „Гоце Делчев“ – гр. Благоевград и ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр. Петрич в състезанието „Най-добър млад фризьор и гримьор“.

Всички ученици показаха завидни знания, умения и компетентности по изучаваните от тях професии, като най-добрите бяха отличени и наградени от Министерството на образованието и науката.

В националния кръг на състезанието „Най-добра бизнес идея“, I-во място спечели Александрина Спасова Иванова, ученичка в XII „а“ клас, специалност „Банково дело“ на ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград. Новото при награждаването на най-добрите учениците тази година, е че представянето на учениците е обърнато в оценка, която им дава възможност да кандидатсват в най-старото, най-ав­торитетното и най-голямо висше икономическо училище в България – Университет за национално и световно стопанство/УНСС/ – гр. София. Представянето на Александрина е оценено с максималната оценка Отличен /6, 00/.

Александрина Иванова със своята ръководителка, г-жа Илиана Кадурина, старши учител по професионална подготовка в ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград

 

 

 

В състезанието „Млади таланти в модата“, учениците от НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев участваха с два отбора и спечелиха две награди: специалната награда – плакет на Националната асоциация на училищата по мода за цялостно представяне  и III-то място на отбор №1 в категория „Естетичност“.

Отбор №1: Кемил Раифов Манов, Симона Димитрова Чакърова и Гълабина Кирилова Жуглева

Отбор №2: Иван Валериев Панайотов, Стояна Ангелова Влахова и Никола Димитров Стоичков

Учениците с техните ръководители: Соня Илиева Воденова и Елена Сотирова Иванова

Учениците от двата отбора на НПГ, гр. Гоце Делчев са от XI и XII клас и сe обучават в специалностите „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ и „Производство на облекло от текстил“.

Отборът в състезанието по приложна електроника „Мога и зная как“ е съставен от ученици от X „а“ клас – Георги Николаев Балев и Денис Димитров Чакъров, от специалност „Компютърна техника и технологии“ на ПГЕЕ – гр. Банско, които спечелиха II-ро отборно място за ученици в I-ва възрастова група /IX-X клас/. Ученикът Георги Николаев Балев се класира на I-во индивидуално място с най-голям брой точки – 88 в същата група.

На снимката: Денис Димитров Чакъров, ръководителя на отбора инж. Димитър Денизов и Георги Николаев Балев

Отляво на дясно: Денис Димитров Чакъров, Георги Николаев Балев

Отборът на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – гр. Сандански в състав Зорница Стаменова, Никол Христова и Мария Чингова, ученички от XI клас, зае две първи места в панорама 2017 г. – I-во място в категория букет „Бутик“ и I-во място за аранжиране на витрина с изработените цветни композиции. Ръководител на отбора е г-жа Людмила Каратанчева, старши учител теоретично обучение в професионално направление Градинарство/паркове и градини/ на ЗПГ, гр. Сандански.


Всички ученици от област Благоевград, които взеха участие в панорама, 2017 година бяха подкрепени с присъствието на г-н Ивайло Златанов, началник на РУО-Благоевград, инж. Антоанета Николова, ст. експерт по професионално образование и обучение към РУО-Благоевград, директори на професионални гимназии и учители.
Панорамата на професионалното образование е възможност за създаване на пряка връзка между младежите, бизнеса и пазара на труда. Успехите на учениците са резултат от труда на учителите и са гордост за професионалните гимназии и професионалното образование в област Благоевград. Проведеното събитие в Пловдив за пореден път показа важността от професиите и тяхната необходимост в живота на хората.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top