МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2018/2019

Прием след завършено основно образование

Национално външно оценяване  за учениците от 7. клас през учебната 2017/2018 г.:

  • Български език и литература – 21.05.2018 година;
  • Математика – 23.05.2018 година;

Изпити за проверка на способностите за учениците от 7. клас през учебната 2017/2018 г.:

  • Изобразително изкуство – 01.06.2018 година;
  • Музика – 04.06.2018 година.

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Утвърден държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.

Заповед № РД09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование


Прием в V клас

Държавен план-прием в V клас


Прием в първи клас

Заповед № РД-06-1/02.01.2018 година на началника на РУО – Благоевград, със задължения на директорите на училища, извършващи прием в първи клас за учебната 2018/2019 година

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top