МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2019/2020

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СОП ПО ЧЛ. 120, АЛ. 7 ОТ ЗПУО,  ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС – Прочети тук

Прием след завършено основно образование

Списък на училищата, в които можете да подадете заявление за участие в приема след завършен VII клас за учебната 2019/2020 година за област Благоевград, може да видите – тук

Информация за предстоящите дейности по кандидатстване и класиране на учениците по държавен план- прием за учебната 2019/2020 г – тук

Информация за НВО в седми клас: тук

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за национално външно оценяване и график на дейностите по приемане на учениците в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. – тук

Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за област Благоевград  за учебната 2019/2020 г., утвърден със Заповед № РД-06-589/30.04.2019 г. на началника на РУО – Благоевград – тук

Списък на училищата от област Благоевград, които имат право да осъществяват държавен план-прием през учебната 2019/2020 годинатук


Прием в V клас

Държавен план-прием в V клас за учебната 2019/2020 г.  за профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО, утвърден със Заповед № РД-06-589/30.04.2019 г. на началника на РУО – Благоевград  – тук


Прием в първи клас

Заповед № РД-06-7/03.01.2019 година на началника на РУО – Благоевград, със задължения на директорите на училища, извършващи прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top