МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2019/2020

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СОП ПО ЧЛ. 120, АЛ. 7 ОТ ЗПУО,  ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС – Прочети тук

Прием след завършено основно образование

Свободни места след трето класиране:  тук

Записването за четвърти етап на класиране се извършва в училищата, които имат свободни места след трети етап на класиране.

Обявено е трето класиране на ученици по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. в VIII клас.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 30.07.2019 г. и на 31.07.2019 г. в училището, в което ученикът е класиран.

Свободни места за трето класиране в училищата от област Благоевград – ТУК

Важно е да знаете:

1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (онлайн).

2.Учениците, които са се записали на първо или второ класиране в училищата, в които са приети, но имат желание да участват за свободните места на трето класиране, следва да изтеглят оригиналните си документи от училището, където са записани. С тях могат да подадат заявление за участие в трето класиране, но само в училищата(гнезда). Не могат самостоятелно да подадат заявление за участие в трето класиране електронно. При изтегляне на документите, учениците не запазват местата си, на които са били приети!

За третото класиране се обявяват само незаетите места останали след втори етап на класиране. В заявлението могат да се подреждат само паралелките, в които има свободни места, в ред по избор на заявяващия.

Минимален максимален бал по паралелки след първо класиране за област Благоевград – тук

Минимален и максимален бал по паралелки след второ класиране за област Благоевград – тук,

Обявено е първо класиране на ученици по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. в VIII клас. Записването на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е в срок до 16.07.2019 г. в училището, в което ученикът е класиран.

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

– заявление до директора;

– оригинал на свидетелство за основно образование;

–  оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища,

Статистика за успеваемост от НВО по БЕЛ и математика за област Благоевград по полове и изпити – тук

Информация относно реда за запознаване с оценената индивидуалната работа на ученика от НВО в седми клас  – тук

Списък на училищата, в които можете да подадете заявление за участие в приема след завършен VII клас за учебната 2019/2020 година за област Благоевград, може да видите – тук

Информация за предстоящите дейности по кандидатстване и класиране на учениците по държавен план- прием за учебната 2019/2020 г – тук

Информация за НВО в седми клас: тук

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за национално външно оценяване и график на дейностите по приемане на учениците в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. – тук

Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за област Благоевград  за учебната 2019/2020 г., утвърден със Заповед № РД-06-589/30.04.2019 г. на началника на РУО – Благоевград – тук

Списък на училищата от област Благоевград, които имат право да осъществяват държавен план-прием през учебната 2019/2020 годинатук


Прием в V клас

Държавен план-прием в V клас за учебната 2019/2020 г.  за профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО, утвърден със Заповед № РД-06-589/30.04.2019 г. на началника на РУО – Благоевград  – тук


Прием в първи клас

Заповед № РД-06-7/03.01.2019 година на началника на РУО – Благоевград, със задължения на директорите на училища, извършващи прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top