МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2020/2021

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности: тук

План-график за изпълнение на правилата за планиране и утвърждаване на държавния план-прием в VIII  клас и на допълнителния държавен план-прием в неспециализираните училища: тук

Писмо до общинските администрации във връзка с проучване и получаване на предварителни становища за прием по специалности от професии, основаващи се на стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитите на областта – тук

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА – тук

Прогнозни целеви стойности на местата в STEM профили и STEM професии и процентното съотношение на местата в профилираните и професионалните паралелки – тук 
Списъци със STEM професии и профили – тук 
Списък на училищата от област Благоевград, които имат право да осъществяват държавен план-прием през учебната 2019/2020 годинатук
Списък на училищата от област Благоевград, които ще осъществяват допълнителен държавен план-прием през учебната 2020/2021 годинатук

Прием в V клас

Регламент за прием на ученици след завършен IV клас за учебната 2020/2021 г. в ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ – Благоевград – тук

Регламент за прием на ученици след завършен IV клас за учебната 2020/2021 г. в ПМГ „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев  тук 

 


Прием в първи клас

Заповед със задължения на директорите на училища, извършващи прием в първи клас за учебната 2020/2021 година – тук

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top