МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

ПРОЕКТ “БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА – ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА”

В периода 05 ноември – 18 ноември 2017 г. 14 ученици от ПГИ „Иван Илиев”- Благоевград, от специалностите “Бизнес администрация” и “Икономика и мениджмънт” проведоха успешно, под ръководството на г-жа Цветелина Узунова и г-жа Гергана Христова, двуседмична производствена практика в град Портсмут, Великобритания. Проектът “Бизнес комуникации и професионална етика – верният път към успешна кариера” e по програма ”Еразъм+”, КД1 „Образователна мобилност на граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”.
Партньор на гимназията е организацията Training Vision Ltd., ситуирана в Обединото Кралство, с оперативен офис в град Портсмут.
По време на мобилността, учениците в 6-часови ежедневни занимания работиха в реална мултикултурна бизнес среда, с модерна компютърна техника, с европейски стандарти за качество и методи на работа. Това им даде възможност да усъвършенстват езиковите си умения по английски език, да затвърдят и подобрят своите икономически и компютърни знания, умения и компетентности, необходими за изграждането им като добри икономически специалисти, да повишат усета за собствената им ефективност и нагласа за продължаващо учене и професионално развитие. Всичко това са предпоставки да намерят в бъдеще успешна реализация на пазара на труда.
Със съдействието TRAINING Vision учениците бяха настанени в следните фирми:
1. Insigh4life – Анелия Иванова, Мария Огнянска, Кристиян Иванов, Наталия Узунска – ментор Roy McGunigall;
2. Hellenic Grocery – Дани Тренчева, Петър Попов – ментор Katerina Sousamli;
3. Mkm Accountancy – Ралица Бойчева – ментор Marzena Kalaczynska;
4. Infonetmedia – Анна Андрова, Никола Карабельов, Кристияна Китанова, Емануела Керенчева – ментор Taiwo Ayodele;
5. The Akash – Илко Петков – ментор Jaff Ahmed;
6. Helping hands – Йоанна Дончева, Ани Костадинова – ментор Vinay Kanani.

Учениците се справиха отлично с възложените им задачи, свързани с:
– извършване на пазарни проучвания, които завършват с изготвяне на маркетингов доклад;
– изследвания на ценови равнища, структура и динамика на цените, ценообразуване, конвертиране на валута;
– проучване на конкуренцията, включително и работа като таен агент;
– изготвяне на рекламна стратегия за предстоящите празници;
– поддържане на сайт; тестване на рекламни послания и каналите за разпространение;
– изготвяне на рекламни материали – презентации, брошури, клипове чрез използване на различни графични програми, които учениците трябваше не само да създадат, но и да ги демонстрират и да защитят;
– изпращане на циркулярни писма до реални партньори на компанията;
– реално осчетоводяване на документи (банкови извлечения, фактури, стокови разписки и др.) чрез счетоводен софтуер;
– изготвяне на презентации за здравословни и безопасни условия на труд;
– подготовка и организиране на делова среща, в т.ч. уведомяване на участниците, оформяне на документи и изисквания към поведението по време на срещата;
– изготвяне на документи, свързани с бизнес кореспонденцията на компанията – стил, съдържание и форма на документите.
По време на мониторинга, осъществен от директора г-жа Бояджиева-Пенкова, менторите дадоха високи оценки за качеството на обучението, което учениците са получили в ПГИ „Иван Илиев“ и изявиха желание за сключване на бъдещ договор за партньорство без посредник. Направиха предложения да наемат на работа, още през лятото, нашите ученици срещу високо възнаграждение.
В рамките на четиринадестдневния престой бе включена и културна програма с посещение на забележителности в Лондон, Оксфорд и Портсмут.
Мобилността приключи със сертифициране на придобитите компетенции с Europass Mobility и повишено самочувствие.
Постигнати бяха очакваните резултати за усъвършенстване компетенциите на участниците в проекта за едно по-добро качество на професионалното образование в съответствие с непрекъснатото развитие на технологиите и предлагането на европейски стандарти в обучението.
Предстои провеждане на тренининг – обучение за споделяне на опита и преживяното между участниците в първия поток и одобрените за участие във втория поток ученици.

10-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ  НА АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

На 7 декември 2017г. Асоциацията на Кеймбридж училищата в България отбеляза тържествено своя 10-годишен юбилей.
ПГИ „Иван Илиев“ е член на Асоциацията от 6 години, през които активно участвахме в състезанията, обученията на учителите, бяхме домакини на инициативата Ден на Кеймбридж.
С огромно удовлетворение и радост приехме връченото ни ОТЛИЧИЕ В КАТЕГОРИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ“.
То е признание за труда на учителите и постиженията на учениците ни, които съвсем наскоро доказаха във Великобритания, че умело си служат с английския език и могат да представят професионалните си знания и компетенции на него, с което да си спечелят уважението на партньорите–работодатели и да градят авторитета на ПГИ „Иван Илиев“.

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top