МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Проект “Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение”, Innoschool

Регионално управление на образованието – Благоевград e един от Българските партньори по проект  „Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение”, Innoschool съвместно с Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството.

Проектът се фокусира върху социалните иновации и предприемаческия дух на учениците от средните училища чрез разработване, тестване и въвеждане на високо иновативна система за обучение (ILS InnoSchool), съчетавайки иновации за постигане на привлекателност и образователно въздействие. Финансираща програма е: Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

Партньорството е стратегическо – 11 партньори от 9 страни от Дунавския регион.

Проект InnoSchool работи за промяна на мисленето и системата, за  преодоляване ниската предприемаческа култура и недостатъчна ангажираност към социалните иновации и предприемачество още от юношеските години. Възрастта 16-17 години  е решаваща за мотивиране и стимулиране на интереса  и влияние върху решенията за работа и кариера. Нужно е подкрепящо обучение за придобиване на качествено средно образование, което  подготвя не само бъдещи служители, но и бъдещи предприемачи.

Проект InnoSchool въвежда 4 основни иновативни елемента: 1)  Сериозна игра за онлайн симулация на социални иновации и предприемачество, съчетана с лекции, съвети и насоки, сесии за мнения и дискусии, провеждани от учители, учене чрез експериментиране; 2)  Включване на социални медии и съревнование между училищата за по-привлекателна обучителната система; 3) Активно включване при проектиране и разработване на обучителната система InnoSchool на институции, средни училища – директори, учители, ученици, представители на бизнеса и териториални организации, работещи в сферата на социалните услуги и пилотно тестване от 10 средни училища от Благоевградска област и общо 90 училища от Чехия, Австрия, Унгария, България, Румъния, Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина, Молдова;  4) Разработване на планове за действие за включване на иновативната система за обучение в териториалните учебни програми, за да се осигури устойчивост и широко въздействие в обществото.

Процесът обединява (чрез работилници, консултативни групи, фокус групи, тестване) учители и ученици, представители на бизнеса, публични институции, всички заинтересовани от подкрепата за образователната система за по-добро изграждане на предприемачески умения у младите хора и търсене на решения на социални предизвикателства.

Повече информация за проекта може да намерите на www.interreg-danube.eu/innoschool.

 

Проектът се съфинансира от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС).

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top