МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Свободни работни места

В края на страницата ще намерите последно обявените свободни работни места.

 Име на училище, детска градина, населено място Работно място за: Срок за подаване на документи
 ПГТХТ „Никола Стойчев“, гр. Разлог

Публикувано на 14.09.2016 г.

 Учител по немски език – 144 часа годишно  до явяване на правоспособен кандидат
 ПГССТ „Алеко Константинов“, гр. Банско

Публикувано на 20.10.2016 г.

 Учител по спортна подготовка (ски) физическо възпитание и спорт – 1 работно място  до явяване на правоспособен кандидат
 ПГМСС „П. Кр. Яворов“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 03.07.2017 г.

 Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ – 1 работно място  01.09.2017 г.
 ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 04.07.2017 г.

 Чистач/хигиенист – 2 работни места  28.07.2017 г.
 ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград

Публикувано на 04.07.2017 г.

 Учител по физика и астрономия – 1 работно място;

Хигиенист – 3 работни места

  30.08.2017 г.
 ЗПГ „Кл. Тимирязев“, гр. Сандански

Публикувано на 05.07.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място;

Учител по икономика – 1 работно място.

 27.07.2017 г.
 ПМГ „Яне сандански“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 11.07.2017 г.

 Учител по история и цивилизации – 1 работно място;

Педагогически съветник – 1 работно място.

 20.08.2017 г.

 

25.08.2017 г.

 ПТГ – гр. Сандански

Публикувано на 13.07.2017 г.

 Касиер – 1 работно място  18.07.2017 г.
 ДГ „Никола Вапцаров“, с. Дебрен, общ. Гърмен

Публикувано на 14.07.2017 г.

 Учител в детска градина – 1 работно място  21.07.2017 г.
 СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Брезница, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 17.07.2017 г.

 Учетел в група за целодневна организация на учебния ден – 1 работно място;

Учител по английски език – 1 работно място;

Хигиенист – 1 работно място.

 26.07.2017 г.
 Спортно училище – гр. Сандански

Публикувано на 18.07.2017 г.

 Учител по музика – 193 часа годишно;

Учител по биология и здравно образование – 256 часа годишно;

Учител по изобразително изкуство – 174 часа годишно;

Учител по психология и логика – 54 часа годишно;

Учител по етика и право – 54 часа годишно;

Учител по философия – 72 часа годишно.

 от 21.08.2017 г. до 25.08.2017 г.
 ПГ по МСС „П. Кр. Яворов“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 19.07.2017 г.

 Учител по теоретично обучение (икономически дисциплини) – 1 работно място;

Учител по практическо обучение (направление МСС и транспортна техника) – 1 работно място.

 01.09.2017 г.
 ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 21.07.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място;

Учител по български език и литература – 1 работно място.

 25.08.2017 г.
 НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 26.07.2017 г.

 Учител в направление „Туризъм“ – 2 работни места  31.08.2017 г.
 ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански

Публикувано на 28.07.2017 г.

 Учител по туризъм – 1/2 работно място]

Учител по математика – 1 работно място.

 07.08.2017 г.
 ПГ по МСС, гр. Разлог

Публикувано на 28.07.2017 г.

 Учител по география и икономика – 1 работно място;

Възпитател в общежитие – 1 работно място.

 25.08.2017 г.
 НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 28.07.2017 г.

 Учител по български език и литература – 1 работно място;

Учител по английски език – 1 работно място.

 15.08.2017 г.
 ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 04.08.2017 г.

Учител по български език и литература – 1 работно място;

Учител по английски език – 1 работно място;

Учител по история и цивилизации – 1 работно място;

Оператор въвеждане на данни в компютър – 1 работно място.

 от 07.08.2017 г. до 25.08.2017 г.
 І ОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Сандански

Публикувано на 04.08.2017 г.

 Завеждащ административна служба – 1 работно място  11.08.2017 г.
 НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 04.08.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място;

Учител по биология и здравно образование – 139 часа годишно;

Учител по музика – 72 часа годишно.

 25.08.2017 г.
 ПГ по МСС „П. Кр. Яворов“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 07.08.2017 г.

 Хигиенист – 1 работно място;

Заместник-директор по учебната дейност – 1 работно място;

Учител по английски език – 2 работни места;

Учител по математика и физика и астрономия – 1 работно място;

Учител по история и цивилизации – 1 работно място;

Учител по биология и здравно образование – 1 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт – 1 работно място.

04.09.2017 г.

 

 

 

 

01.09.2017 г.

 ОУ „Братя Миладинови“, с. Склаве, общ. Сандански

Публикувано на 08.08.2017 г.

 Хигиенист – 1 работно място  18.08.2017 г.
 ПГССТ „Ал. Константинов“, гр. Банско

Публикувано на 08.08.2017 г.

 Учител по икономически дисциплини – 1/2 работно място;

Учител по история и цивилизации – 216 часа годишно;

Учител по философия – 72 часа годишно;

Учител по география и икономика – 90 часа годишно;

Учител по химия и опазване на околната среда – 72 часа годишно;

Учител по математика – 314 часа годишно;

Учител по физика и астрономия – 90 годишно; Учител по етика и право – 54 часа годишно;

Учител по свят и личност – 62 часа годишно;

Учител по музика – 18 часа годишно;

Учител по изобразително изкуство – 18 часа годишно.

 28.08.2017 г.
 ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 08.08.2017 г.

 Учител по информационни технологии – 1 работно място  25.08.2017 г.
 ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 08.08.2017 г.

 Учител по информационни технологии – 1 работно място  01.09.2017 г.
 ПЛТГ „Николо Йонков Вапцаров“, гр. Банско

Публикувано на 09.08.2017 г.

Учител по български език и литература – 1 работно място;

Учител по английски език – 2 работни места.

 08.09.2017 г.
 СУ „Братя Каназиреви“, гр. Разлог

Публикувано на 09.08.2017 г.

 Учител по български език и литература – 1 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І-ІV клас) – 1 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (V-VІІ клас) – 1 работно място.

 11.08.2017 г.
 ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 11.08.2017 г.

 Учител по физическо възпитание и спорт – 434 часа годишно;

Учител по история и цивилизации и география и икономика – 1 работно място

 25.08.2017 г.
 ПГТХТ „Никола Стойчев“, гр. Разлог

Публикувано на 14.08.2017 г.

 Учител по английски език – 1/2 работно място;

Учител по математика – 1/2 работно място;

Учител по физика и астрономия – 1/2 работно място;

Учител по музика – 36 часа годишно;

Учител по изобразително изкуство – 36 часа годишно.

 до 12.30 на 25.08.2017 г.
 ПГМЕТ „Юрий Гагарин“, гр. Петрич

Публикувано на 14.08.2017 г.

 Учител по английски език 1 работно място;

Касиер, домакин – 1 работно място.

 до 16.00 часа на 30.08.2017 г.
 ПГ „П. Кр.Яворов“, гр. Петрич

Публикувано на 14.08.2017 г.

 Учител по български език и литература -1/2 работно място;

Учител по български език и литература – 1 работно място;

Учител по английски език – 1 работно място;

Учител по информатика и информационни технологии – 2 работни места;

Учител по география и икономика – 1 работно мяст;

Учител по химия и опазване на околната среда – 1 работно място;

Учител по физика и астрономия – 1/2 работно място;

Учител по предмети от философски цикъл – 1 работно място;

Учител по изобразително изкуство – 300 часа годишно;

Заместник-директор по административно-стопанска дейност – 1 работно място;

Учител по биология и здравно обрзование – 300 часа годишно.

 21.08.2017 г.
 ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 15.08.2017 г.

 Учител по биология и здравно образование – 1 работно мяст  25.08.2107 г.
 ПГ по МСС „П. Кр. Яворов“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 15.08.2017 г.

 Учител по практическо обучение – 1 работно място  01.09.2017 г.
 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Плетена, общ. Сатовча

Публикувано на 15.08.2017 г.

 Учител по география и икономика – 272 часа годишно;

Учител по история и цивилизация и предмети от философски цикъл – 272 часа годишно;

Учител по музика – 272 часа годишно.

 до 12.00 часа на 21.08.2017 г.
 ДГ „Слънце“, с. Ново Делчево, общ. Сандански

Публикувано на 17.08.2017 г.

 Учител в детска градина – 2 работни места;

Помощник-възпитател – 1 работно място.

 28.08.2017 г.
 ПЛТГ „Н. Ѝ. Вапцаров“, гр. Банско

Публикувано на 18.08.2017 г.

 Учител по предмети от философски цикъл – 442 часа годишно  01.09.2017 г.
 СУ „Св. П. Хилендарски“, с. Микрево, общ. Струмяни

Публикувано на 18.08.2017 г.

 Учител по английски език – 1/2 работно място  до 15.00 часа на 23.08.2017 г.
 ОУ „Христо Ботев“, с. Мосомище, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 21.08.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място;

Учител по биология и здравно образование и география и икономика – 1 работно място;

Учител по информационни технологии и технологии и предприемачество – 1 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас)- 1 работно място.

 28.08.2017 г.
 ДГ „Детелина“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 21.08.2017 г.

 Учител в детска градина – 3 работни места
 ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Баничан, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 21.08.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място  01.09.2017 г.
 ЦСОП „Св. П. Хилендарски, гр. Благоевград

Публикувано на 21.08.2017 г.

 Учител на деца със специални образователни потребности (Дневен център „Света Неделя“, гр. Сандански) – 1 работно място  08.09.2017 г.
 ДГ „Слънце“, гр. Петрич

Публикувано на 22.08.2017 г.

 Учител в детска градина – 1 работно място;

Детегледачка – 1 работно място;

Огняр – 1 работно място.

 до 10.00 часа на 28.08.2017 г.
 ДГ „Първи юни“, гр. Благоевград

Публикувано на 22.08.2017 г.

 Помощник-възпитател – 2 работни места  25.08.2017 г.
 ДГ №12 „Алени макове“, гр. Благоевград

 Публикувано на 22.08.2017 г.

 Учител в детска градина – 2 работни места;

Помощник-възпитател – 1 работно място.

28.08.2017 г.
 ОУ „Братя Миладинови“, с. Склаве, общ. Сандански

Публикувано на 22.08.2017 г.

Учител по математика – 1 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт – 340 часа годишно.

  30.08.2017 г.
 НХГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград

Публикувано на 23.08.2017 г.

 Учител по български език и литература – 1 работно място;

Учител по български език и литература – 1/2 работно място;

Учител по английски език – 1/2 работно място;

Учител по немски език – 1 работно място;

Учител по немски език – 1/2 работно място;

Заместник-директор по УВД – 1 работно място;

Хигиенист – 1 работно място.

 25.08.2017 г.
 ОУ „Братя Миладинови“, с. Годешево

Публикувано на 24.08.2017 г.

 Хигиенист – 1/2 работно място  01.09.2017 г.
 ДГ „Снежанка“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 24.08.2017 г.

 Учител в детска градина – 1 работно място  28.08.2017 г.
 ПТГ – гр. Сандански

Публикувано на 24.08.2017 г.

 Завеждащ административна служба – 1 работно място;

Учител по история и цивилизации и философски цикъл – 1 работно място;

Учител по английски език – 1 работно място;

Учител по биология и здравно образование – 1 работно място.

 05.09.2017 г.
 ОУ „Никола Парапунов“, гр. Разлог

Публикувано на 24.08.2017 г.

 Учител по история и цивилизации – 306 часа годишно;

Роботник-кухня – 1 работно място;

Хигиенист – 1 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден – 2 работни места.

 до 12.00 часа на 31.08.2017 г.
 ОУ „Братя Миладинови“, с. Конарско, общ. Якоруда

Публикувано на 24.08.2017 г.

 Учител по история и цивилизации – 1/2 работно място;

Учител по технологии и предприемачество – 1/2 работно място;

Учител по информационни технологии – 132 часа годишно.

 29.08.2017 г.
 ОУ „Св. Кл. Охридски“, с. Борово, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 24.08.2017 г.

 Чистач (хигиенист) – 1 работно място  31.08.2017 г.
 ПГТ – гр. Разлог

Публикувано на 24.08.2017 г.

 Учител по български език и литeратура – 1 работно място;

Учител по български език и литeратура – 1/1 работно място;

Учител по физика и астрономия – 324 часа годишно;

Учител по руски език – 525 часа годишно;

Учител по информатика, ИТ и ИТ в професията – 602 часа годишно;

Учител по изобразително изкуство – 36 часа годишно;

Учител по музика – 36 часа годишно.

 29.08.2017 г.
 ОУ „Братя Миладинови“, с. Кърналово, общ. Петрич

Публикувано на 24.08.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден – 2 работни места  до 10.30 часа на 29.08.2017 г.
 ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Петрич

Публикувано на 25.08.2017 г.

 Прислужник-чистач – 1 работно място  31.08.2017 г.
 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Бачево, общ. Разлог

Публикувано на 25.08.2017 г.

 Учител по математика и информатика – работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт – 485 часа годишно;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден – 2 работни места.

 10.09.2017 г.

10.09.2017 г.

31.08.2017 г.

 РЦПППО – Благоевград

Публикувано на 25.08.2017 г.

 Главен счетоводител – 1 работно място  31.08.2017 г.
 СУ „Св. П. Хилендарски“, с. Абланица, общ. Хаджидимово

Публикувано на 25.08.2017 г.

 Учител по физическо възпитание и спорт – 1 работно;

Учител по предмети от философски цикъл – 1/2 работно място;

Училищен психолог – 1/2 работно място.

 31.08.2017 г.
 ОУ „Христо Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен

Публикувано на 25.08.2017 г.

 Учител поистория и цивилизации и география и икономика – 1 работно място;

Учител в начален етап – 1 работно място.

 30.08.2017 г.
 ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 25.08.2017 г.

 Заместник-директор по учебната дейност – 1 работно място  30.08.2017 г.
 ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Петрич

Публикувано на 25.08.2017 г.

 Учител по английски език – 494 часа годишно;

Учител по български език и литература – 494 часа годишно;

Учител по български език и литература – 1 работно място;

Учител по професионална подготовка (икономика) – 2 работни места;

Учител по физическо възпитание и спорт – 1 работно място.

 01.09.2017 г.
 ІІІ ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 25.08.2017 г.

 Учител по математика и информационни технологии – 1 работно място;

Учител по математика – 340 часа годишно;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден – 1 работно място;

Учител по български език илитература – 1 работно място.

 01.09.2017 г.
 СУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Кресна

Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учител по изобразително изкуство – 377 часа годишно  до 15.00 часа на 31.08.2017 г.
 НУ „Яне Сандански“, гр. Разлог

Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден – 2 работни места  31.08.2017 г.
 ОУ „Неофит Рилски“, с. Горно Драглище, общ. Разлог

Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учител по химия и опазване на оклната среда – 51 часа годишно;

Чистач-хигиенист – 1/2 работно място.

 31.08.2017 г.

 

07.09.2017 г.

 ІІ ОУ „Димитър Благоев“, гр. Благоевград

Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 2 работни места;

Учител по математика – 1 работно място.

 до 12.00 часа на 01.09.2017 г.
 ОУ „Никола Парапунов“, гр. Разлог

Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учител по хореография – 1/2 работно място  31.08.2017 г.
 І ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 2 работни места;

Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ – 1 работно място.

 04.09.2017 г.
 VІІІ СУ „Арсени Костенцев“, гр. Благоевград

Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учител по изобразително изкуство в начален етап – 15 часа седмично  до 16.00 часа на 31.08.2017 г.
 СУ „Христо Смирненски“, с. Кочан, общ. Сатовча

Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място;

Хигиенист – 1 работно място;

Домакин-касиер – 1/2 работно място.

 до 12.00 часа на 31.08.2017 г.
 ОУ „Петър Берон“, с. Лъжница, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учител в начален етап – 1 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (V – VІІ клас) – 1 работно място;

 01.09.2017 г.
 СУ „Иван Вазов“, гр. Благоевград

Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учител в начален етап – 1 работно място  31.08.2017 г.
 ПГТ – гр. Разлог

Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учителпо физика и астрономия – 324 часа годишно;

Учител по английски език – 1 работно място.

 31.08.2017 г.
 ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград

Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учител по испански език – 1 работно място  05.09.2017 г.

 ДГ № 6 „Щастливо детство“, гр. Благоевград

 Публикувано на 28.08.2017 г.

 Учител в детска градина – 2 работни места;

Помощник-възпитател – 1 работно място.

11.09.2017 г.

08.09.2017 г.

 ПГСАГ „Васил Левски“, гр. Благоевград

 Публикувано на 28.08.2017 г.

 Училищен психолог – 1/2 работно място  31.08.2017г.
 ПГТ – гр. Разлог

Публикувано на 29.08.2017 г.

 Учител по изобразително изкуство – 72 часа годишно;

Учител по музика – 72 часа годишно;

Учител по физическо възпитание и спорт – 242 часа годишно.

 до 16.00 часа на 01.09.2017 г.
 ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Корница, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 29.08.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (V – VІІ клас) – 1 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт – 1 работно място.

 01.09.2017 г.
 ДГ „Синчец“, гр. Благоевград

Публикувано на 29.08.2017 г.

 Учител в детска градина – 2 работни места  до 12.00 часа на 01.09.2017 г.
 ДГ „Радост“, гр. Сандански

Публикувано на 29.08.2017 г.

 Помощник-възпитател – 1 работно място  08.09.2017 г.
 ДГ „Здравец“, гр. Банско

Публикувано на 29.08.2017 г.

 Учител в детска градина – 1 работно място 01.09.2017 г.
 ОУ „Никола Вапцаров“, с. Копривлен, общ. Хаджидимово

Публикувано на 29.08.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място  05.09.2017 г.
 Осмо СУ „Арсени Костенцев“, гр. Благоевград

Публикувано на 29.08.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 2 работни места;

Чистач-хигиенист – 1 работно място.

 до 16.00 часа на 01.09.2017 г.
 ОУ „Братя Миладинови“, с. Годешево, общ. Сатовча

Публикувано на 30.08.2017 г.

Учител английски език – 1/2 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място.

 11.09.2017 г.
 СУ „Братя Каназиреви“, гр. Разлог

Публикувано на 30.08.2017 г.

 Учител по изобразително изкуство – 1/2 работно място  01.09.2017 г.
 ДГ „Света Богородица“, гр. Благоевград

Публикувано на 30.08.2017 г.

 Учител в детска градина – 1 работно място  04.09.2017 г.
 ОУ „Екзарх Йосиф“, с. Михнево, общ. Петрич

Публикувано на 30.08.2017 г.

 Чистач-хигиенист – 1 работно място  до 16.30 часа на 01.09.2017 г.
 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Долен, общ. Сатовча

Публикувано на 30.08.2017 г.

 Учител по математика – 1/2 работно място;

Учител история и цивилизации и география и икономика – 1/2 работно място.

 08.09.2017 г.
 ПГСАГ „Васил Левски“, гр. Благоевград

Публикувано на 30.08.2017 г.

 Учител по професионална подготовка (теория на професията-строителен инженер) – 1 работно място;

Учител по учебна практика (строителен инженер) – 1 работно място;

Учител по учебна практика (строителен инженер) – 1/2 работно място.

 10.09.2017 г.
 СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Белица

Публикувано на 30.08.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място  04.09.2017 г.
 ОУ „Христо Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – 1 работно място  08.09.2017 г.
 ДГ „Усмивка“, гр. Благоевград

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Помощник-възпитател – 1 работно място  до 15.00 часа на 05.09.2017 г.
 ОУ „Братя Миладинови“, с. Елешница, общ. Разлог

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място;

Учител по човекът и природата – 1/2 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт – 1/2 работно място;

Учител по химия и опазване на околната среда – 1/2 работно място.

 07.09.2017 г.
 ПГИ „Иван Илиев“, гр. Благоевград

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Учител по български език и литература – 1 работно място;

Учител по английски език – 2 работни места;

Учител по френски език – 1/2 работно място;

Учител по информационни технологии – 1/2 работно място;

Учител по предмети от философски цикъл – 1/2 работно място;

Учител по теоретично обучение по икономически дисциплини – 2 работни места;

Учител по теоретично обучение по счетоводни дисциплини – 1 работно място;

Учител по практическо обучение по счетоводни дисциплини – 1 работно място.

 

 

 

 до 16.00 часа на 04.09.2017 г.
 ЦПЛР – Ученическо общежитие, гр. Благоевград

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Портиер – 1 работно място  01.09.2017 г.
 ОУ „Св. Кирил и Методий“, с. Дамяница, общ. Сандански

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място  07.09.2017 г.
 ОУ „Св. Кл. Охридски“, с. Борово, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Учител по физическо възпитание и спорт – 1/2 работно място;

Учител по английски език – 1 работно място;

Учител по български език и литература – 1 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (V – VІІ клас) – 1 работно място;

Учител по история и цивилизации и география и икономика – 1/2 работно място;

Учител по информационни технологии, технологии и предприемачество, домашна техника и икономика и технологии – 1 работно място

 04.09.2017 г.

 

04.09.2017 г.

 

04.09.2017 г.

 

05.09.2017 г.

 

05.09.2017 г.

 

05.09.2017 г.

 ІV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място  до 12.00 часа на 04.09.2017 г.
 СУ „Св. П. Хилендарски“, с. Първомай, общ. Петрич

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – 1 работно място  08.09.2017 г.
 ПГ „Яне Сандански“, гр. Сандански

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Учител по химия и опазване на околната среда – 486 часа годишно;

Учител по информатика и информационни технологии – 1 работно място;

Учител по география и икономика – 1 работно място;

Учител по английски език – 1 работно място.

 08.09.2017 г.
 ДГ „Детски свят“, с. Коларово, общ. Петрич

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Готвач – 1/2 работно място;

Домакин – 1/2 работно място и помощник-възпитател – 1/2 работно място.

 05.09.2017 г.
 ІІ ОУ „Димитър Благоев“, гр. Благоевград

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Учител по география и икономика – 1/2 работно място  05.09.2017 г.
 ДГ № 3 „Детелини“, гр. Благоевград

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Помощник-възпитател – 1/2 работно място;

Помощник-възпитател – 1/2 работно място.

 до 14.00 часа на 07.09.2017 г.
 ІІ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 31.08.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 4 работни места;

Учител по английски език – 1/2 работно място;

Учител по география и икономика – 1/2 работно място

 05.09.2017 г.
 СУ „Иван Вазов“, гр. Благоевград

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Ресурсен учител – 1 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 2 работни места.

 05.09.2017 г.
 ДГ № 12 „Алени макове“, гр. Благоевград

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Работник в кухня – 1/2 работно място и помощник-възпитател – 1/2 работно място  08.09.2017 г.
 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Туховища, общ. Сатовча

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител по български език и литература – 204 часа годишно;

Учител по история и цивилизации – 68 часа годишно;

Учител по география и икономика – 51 часа годишно;

Учител по музика – 68 часа годишно;

Учител по изобразително изкуство – 68 часа годишно;

Учител по технологии и предприемачество – 51 часа;

Учител по физическо възпитание и спорт – 85 часа годишно.

 08.09.2017 г.
 Спортно училище – гр. Сандански

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител-теоретично обучение – 1 работно място;

Учител-спортна подготовка (джудо) – 1 работно място;

Възпитател – 1 работно място.

 08.09.2017 г.
 ІІІ „Христо Ботев“, гр. Сандански

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 3 работни места  11.09.2017 г.
 ПГМЕТ „Юрий Гагарин“, гр. Петрич

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител по информатика и информационни технологии – 1 работно място  08.09.2017 г.
 ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Баня, общ. Разлог

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител по български език и литература – 1/2 работно място;

Учител по музика – 1/2 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място.

 

 07.09.2017 г.
 ІІІ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Петрич

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Педагогически съветник – 1 работно място  11.09.2017 г.
 СУ „Св. П. Хилендарски“, с. Микрево, общ. Струмяни

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител в начален етап – 1 работно място  05.09.2017 г.
 І ОУ „Кочо Мавродиев“, гр. Петрич

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Чистач-хигиенист – 1 работно място  05.09.2017 г.
 І ОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Сандански

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител по математика и информационни технологии – 1/2 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт – 1/2 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (V – VІІ клас) – 1 работно място.

 08.09.2017 г.
 ПГЕЕ – гр. Банско

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител по български език и литература – 216 часа годишно;

Учител по руски език – 216 часа годишно;

Учител по музика – 18 часа годишно;

Учител по практика (специаност „Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мрежи“ – инженер с педагогическа правоспособност) – 898 часа годишно

 

 

 11.09.2017 г.
 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Марикостиново, общ. Петрич

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител по физическо възпитание и спорт – 1/2 работно място  08.09.2017 г.
 ОУ „Никола Вапцаров“, с. Копривлен, общ. Хаджидимово

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител по физическо възпитание и спорт – 374 часа годишно  05.09.2017 г.
 СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Симитли

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител по биология и здравно образование – 549 часа годишно;

Учител по английски език – 1 работно място.

 до 16.30 часа на 12.09.2017 г.
ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Баничан, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (V – VІІ клас) – 1 работно място;

Учител по биология и здравно образование – 102 часа годишно;

Учител по химия и опазване на околната среда – 51 часа;

Учител по човекът и природата – 170 часа годишно;

Учител по английски език – 1 работно място.

 08.09.2017 г.
ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Горно Дряново, общ. Гърмен

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 2 работни места  12.09.2017 г.
 ОУ „Петър Берон“, с. Лъжница, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Учител по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование – 1 работно място  08.09.2017 г.
 РЦПППО – Благоевград

Публикувано на 01.09.2017 г.

 Ресурсен учител – 1 работно място  15.09.2017 г.
 НУ „Св. Кл. Охридски“, с. Добърско, общ. Разлог

Публикувано на 03.09.2017 г.

 Учител в начален етап – 1 работно място  11.09.2017 г.
 ХІ ОУ „Христо Ботев“, гр. Благоевград

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място  08.09.2017 г.
 ДГ „Синчец“, с. Първомай, общ. Петрич

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Домакин – 1 работно място  08.09.2017 г.
 ДГ „Слънце“ гр. Гоце Делчев

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Учител – 1 работно място  07.09.2017 г.
 ОУ „Гоце Делчев“ с. Смолево, общ. Якоруда

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Учител по английски език V-VIII клас – 1 работно място  11.09.2017 г.
 Професионална гимназия „П. Р. Славейков“, гр. Якоруда

Публикувано на 04.09.2017 г.

Учител по български език и литература – 648 часа

Учител по български език и литература – 413 часа

Учител по теория и практика, професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“  – 1 работно място

Учител по английски език и Руски език – 1 работно място

Учител по география и икономика – 252 часа

Учител по физическо възпитание и спорт – 288 часа

Учител по теория и практика, направление „Икономика, счетоводство“ – 400 часа

Учител по теория и практика, направление „Транспорт“ – 1 работно място

Учител по музика – 18 часа годишно

Учител по изобразително изкуство – 18 часа годишно

 08.09.2017 г.
 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча, общ. Сатовча

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Чистач/Хигиенист – 1 работно място

Учител по философия – 1 работно място

 10.09.2017 г.
 Благоевградска професионалн а гимназия., гр. Благоевград

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място

Учител по френски език – 216 часа годишно

Учител по изобразително изкуство – 36 часа годишно

Учител по музика – 36 часа годишно

Учител теоритично обучение – /електроинженер/ – 1 работно място

Учител теоритично обучение – /машинен инженер/ – 1/2 щат

 08.09.2017 г.
 VII СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап – 1/2 работно място  07.09.2017 г.
 ЦСОП „Св. Паисий Хилендарски’, гр. Благоевград

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Учител на деца със специални образователни потребности – 1 работно място  11.09.2017 г.
 ПГТХТ „Никола Стойчев“, гр. Разлог

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Учител по немски език – 72 часа

 

 11.09.2017 г.
ПГСАГ „Васил Левски“, гр. Благовеград

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Учител по БЕЛ – 1 работно място с 80% натовареност

Учител по история и цивилизация – 144 часа

Учител по руски език – 216 часа

Учител по немски език – 216 часа

 до 12. 00 часа на 08.09.2017 г.

 

 IV ОУ „Св. Св. Козма и Дамян“ гр. Сандански

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Учител по история и география – 1 работно място

Учител по физическо възпитание и спорт – 1 работно място

 08.09.2017 г.
 ПГ „П. К. Яворов“  гр. Петрич

Публикувано на 04.09.2017 г.

Учител по информатика и ИТ – 1/2 работно място

Учител по музика – 225 часа

Учител по БЗО – 288 часа

 

 08.09.2017 г.
 СУ „Христо Смирненски“ с. Кочан, общ. Сатовча

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място  08.09.2017 г.
 ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Долно Осеново, общ. Симитли

Публикувано на 04.09.2017 г.

 

Заместник директор по учебната дейност – 1 работно място

 08.09.2017 г.
 ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Долно Осеново, общ. Симитли

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място  12.09.2017 г.
 ОУ „П. К. Яворов“, с. Огняново, общ. Гърмен

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Начален учител – 1 работно място

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място

 08.09.2017 г.
 ДГ №10 „Мак“, гр. Благоевград

Публикувано на 04.09.2017 г.

 Детски учител -1 работно място  11.09.2017 г.
 НУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Банско

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Учител начален етап – 1 работно място  08.09.2017 г.
 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кавракирово, общ. Петрич

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място  12.09.2017 г.
Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Учител по български език и литература – 1 работно място

Учител по изобразително изкуство – 18 часа

 11.09.2017 г.
 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ , с. Рупите, общ. Петрич

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Пазач-невъоръжена охрана – 1 работно място  08.09.2017 г.
 ОУ „П. К. Яворов“, с. Горно Краище, общ. Белица

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Учител в начален етап – 1 работно място  08.09.2017 г.
 СУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен, общ. Саточва

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място

Учител по изобразителни изкуство – 303 часа

Учител по музика – 241 часа

 11.09.2017 г.
 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Якоруда

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Учител по английски език – 2 работни места

Учител по технологии-икономически дисциплини IX-XII клас – 448 часа за учебна година -1 място

Учител в група за целодневна организация на учебния ден V клас – 1 работно място

Портиер – 1 работно място

 11.09.2017 г.
 ПГМСС „П. К. Яворов“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Педагогически съветник – 1 работно място;

Учител по английски език – 1 работно място.

 08.09.2017 г.
 Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Плетена, общ. Сатовча

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място  14.09.2017 г.
 ДГ „Никола Вапцаров“, с. Дебрен, общ. Гърмен

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Учител в детска градина – 1 работно място 11.09.2017 г.
 4 ОУ „Димчо Дебелянов“ Благоевград

Публикувано на 05.09.2017 г.

 учител по БЕЛ 5-8 кл – 1/2 работно място

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място

 11.09.2017 г.
 СУ „Н. Рилски“ Банско

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място

Учител по ИТ – 1 работно място

Педагогически съветник – 1 работно място

учител по Биология и здравно образование – 204 часа

 08.09.2017 г.
 Обединено училище „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 2 работни места

Учител по БЕЛ и ИИ 5-8 клас – 1 работно място

Хигиенист – 1 работно място

 

 12.09.2017 г.
 ПГТЛП „Гоце Делчев“, Благоевград

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Учител по История и цивилизация – 1 работно място до 14.00 часа на 08.09.2017 г.
 ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 05.09.2017 г.

 Учител по математика – 1 работно място;

Учител по физика и астрономия – 1 работно място.

 08.09.2017 г.
 СУ „Антон Попов“ Петрич

Публикувано на 05.09.2017 г.

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (V- VII клас) – 2 работни места

Учител в подготвителна група – 2 работни места

Учител по Информатика и ИТ – 521 часа

Учител по музика – 291 часа

чистач – 1/2 работно място

 13.09.2017 г.
 ОУ „Христо Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен

Публикувано на 07.09.2017 г.

 Учител по география и икономика и история и цивилизации – 1 работно място  12.09.2017 г.
 ІІІ ОУ „гоце делчев“, гр. Петрич

Публикувано на 07.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (V – VІІ клас) – 1 работно място  до 16.00 часа на 12.09.2017 г.
 СУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Петрич

Публикувано на 07.09.2017 г.

 Учител по математика – 1 работно място;

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място.

 до 16.30 часа на 14.09.2017 г.
 НУ „Васил Левски“, с. Осина, общ. Сатовча

Публикувано на 07.09.2017 г.

 Учител в начален етап – 1 работно място  11.09.2017 г.
СУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Кресна

Публикувано на 07.09.2017 г.

 Учител по български език и литература – 1 работно място  до 15.00 часа на 11.09.2017 г.
 СУ „Васил Левски“, с. Коларово, общ. Петрич

Публикувано на 07.09.2017 г.

 Учител по математика и информатика – 1 работно място;

Учител по английски език – 1 работно място;

Учител по български език и литература – 1/2 работно място;

Учител по философия – 515 часа годишно.

 12.09.2017 г.
 СУ „Иван Вазов“, гр. Благоевград

Публикувано на 07.09.2017 г.

Учител по биология и здравно образование – 204 часа годишно  12.09.2017 г.
 ДГ „Джани Родари“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 08.09.2017 г.

 Учител в детска градина – 1 работно място  до 16.00 часа на 11.09.2017 г.
 ОУ „П. Кр. Яворов“, с. Скрът, общ. Петрич

Публикувано на 08.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт – 228 часа годишно.

 до 13.00 часа на 13.09.2017 г.
 СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Брезница, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 08.09.2017 г.

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място  до 15.00 часа на 13.09.2017 г.
 ОУ „Екзарх Йосиф“, с. Михнево, общ. Петрич

Публикувано на 08.09.2017 г.

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 1 работно място;

Учител по природни науки – 1/2 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт – 102 часа годишно

 до 16.30 часа на 12.09.2017 г.
 ОУ „Иглика“, с. Кърналово, общ. Петрич

Публикувано на 08.09.2017 г.

 Учител в детска градина – 1 работно място  ––-
 ІV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич

Публикувано на 08.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 2 работни места  до 14.00 часа на 12.09.2017 г.
 І ОУ „Кочо Мавродиев“, гр. Петрич

Публикувано на 08.09.2017 г.

 Учител по биология и човекът и природата –  306 часа годишно  12.09.2017 г.
 ДГ № 1 „Снежанка“, гр. Петрич

Публикувано на 08.09.2017 г.

 Учител в детска градина – 1 работно място  12.09.2017 г.
 Благоевградска професионална гимназия

Публикувано на 08.09.2017 г.

 Учител по философия – 1 работно място  до 12.00 часа на 13.09.2017 г.
 І ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев

Публикувано на 08.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 2 работни места  до 16.00 часа на 13.09.2017 г.
 ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград

Публикувано на 08.09.2017 г.

 Учител по изобразително изкуство – 1/2 работно място  11.09.2017 г.
 СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“, гр. Благоевград

Публикувано на 08.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (І – ІV клас) – 2 работни места;

Учител по информатика и информационни технологии – 1 работно място;

Учител по английски език – 1 работно място;

Учител по физическо възпитание и спорт – 1/2 работно ;

Учител по изобразително изкуство – 1/2 работно място;

Учител по предмети от философски цикъл – 1/2 работно място;

Учител по френски език – 272 часа годишно.

 12.09.2017 г.
 ПГТЛП „Гоце Делчев“, гр. Благоевград

Публикувано на 08.09.2017 г.

 Учител по практика (хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг) – 1 работно място;

Учител по български език и литература – лектор;

Учител по английски език – лектор;

Учител по биология и здравно образование – лектор;

Учител по практика (фризьорство) –  1/2 работно място.

 

 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Поленица. общ. Сандански

Публикувано на 11.09. 2017 г.

 Учител в начален етан – 1 работно място  14.09.2017 г.
 ДГ „Здравец“ с. Марикостиново, общ. Петрич

Публикувано на 11.09.2017 г.

 Помощник-възпитател – 0.5 работно място  13.09.2017 г.
 Спортно училище, гр. Сандански

Публикувано на 11.09.2017 г.

 Майстор-готвач – 1 работно място  14.09.2017 г.
 ЗПГ „Климент Тимирязев“ гр. Сандански

Публикувано на 11.09.2017 г.

 Учител по изобразително изкуство – 90 часа годишно

Психолог – 1/2 работно място

 13.09.2017 г.
 ОУ „Пейо К. Яворов“ с. Скрът, общ. Петрич

Публикувано на 11.09.2017 г.

 Шофьор на училищен автобус  14.09.2017 г.
 НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Благоевград

Публикувано на 11.09.2017 г.

 Учител по биология – външен лектор

Учител по музика – китара – външен лектор

Учител по музика – цигулка – външен лектор

Учител по музика – тамбура – външен лектор

Учител по музика – ударни инструменти – външен лектор

 13.09.2017 г.
 ОУ „Пейо к. Яворов“ с. Горно Краище, общ. Белица

Публикувано на 11.09.2017 г.

 Учител по химия и биология – 0,5 работно място  13.09.2017 г.
 ОУ „Братя Миладинови“ с. Склаве, общ. Сандански

Публикувано на 11.09.2017 г.

 Учител по информационни технологии – 102 часа годишно  14.09.2017 г.
 ОУ „Св. СВ. Кирил и Методий“ с. Кавракирово, общ. Петрич

Публикувано на 11.09.2017 г.

 Учител по физическо възпитание и спорт – 132 часа годишно  14.09.2017 г.
IV ОУ Димчо Дебелянов“ гр. Благоевград

Публикувано на 11.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (V – VІІ клас) – 1 работно място  14.09.2017 г.
 СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда

Публикувано на 11.09.2017 г.

 Учител по немски език – 1 работно място;

Учител по английски език – 1 работно място;

 14.09.2017 г.
ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Баничан, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 21.08.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място  до явяване на правоспособен кандидат
 НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско

Публикувано на 12.09.2017 г.

 Ръководител направление ИКТ  13.09.2017 г.
 ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград

Публикувано на 12.09.2017 г.

 Учител по немски език – 1 работно място  14.09.2017 г.
 НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.  Благоевград

Публикувано на 12.09.2017 г.

 Учител по изобразително изкуство – 1/2 щат  14.09.2017 г.
 I ОУ „Кочо Мавродиев“ гр. Петрич

Публикувано на 12.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IVклас) – 1 работно място

Учител по физическо възпитание и спорт – 1 работно място

Учител по физика  и астрономия- 102 часа годишно

Учител по история и цивилизация – 340 часа годишно

 

 14.09.2017 г.
 IV ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Благоевград

Публикувано на 12.09.2017 г.

 Учител по изобразително изкуство – 1/2 работно място  15.09.2017 г.
 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево, общ. Струмяни

Публикувано на 13.09.2017 г.

 Помощник на учителя  15.09.2017 г.
 НПГ „Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев

Публикувано на 13.09.2017 г.

 Учител по биология и здравно образование – 1 работно място  18.09.2017 г.
 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Симитли

Публикувано на 13.09.2017 г.

 Ресурсен учител – 2 работни места  18.09.2017 г.
 СУ „Христо Ботев“ с. Вълкосел, общ. Сатовча

Публикувано на 13.09.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място  18.09.2017 г.
 ДГ „Светлина“ с. Рибново, общ. Гърмен

Публикувано на 14.09.2017 г.

 Помощник – възпитател – 1 работно място

Параджия – 0,5 щат, домакин – 0,5 щат – 1 работно място

 15.09.2017 г.
 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Брезница, общ. Гоце Делчев

Публикувано на 14.09.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място  от 14.09.2017г. до явяване на правоспосонен кандидат
 IV ОУ „Св. Св. Козма и Дамян“ гр. сандански

Публикувано на 14.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IVклас) – 1 работно място  19.09.2017 г.
 I ОУ „Кочо Мавродиев“ гр. Петрич

Публикувано на 14.09.2017 г.

 Учител, подготвителна група – 2 работни места  19.09.2017 г.
 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Крупник, общ. Симитли

Публикувано на 14.09.2017 г.

 Учител по физика, математика и информационни технологии – 1 работно място  19.09.2017 г.
 ОУ „Христо Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен

Публикувано на 15.09.2017 г.

 Учител по физическо възпитание и спорт (спортни дейности) – 285 часа  20.09.2017 г.
 ДГ „Светлина“ с. Рибново, общ. Гърмен

Публикувано на 15.09.2017 г.

 Учител ПГ – 1 работно място  18.09.2017 г.
 ЦСОП „рилска иглика“ с. Долно Драглище, общ. Разлог

Публикувано на 15. 09. 2017 г

 Учител специален педагог – 1 раотно място

Психолог – 1 работно място

 19.09.2017 г.
 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна

Публикувано на 15.09.2017 г.

 Учител по изобразително изкуство –  377 часа годишно  18.09.2017 г.
 I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Гоце Делчев

Публикувано на 15.09.2017 г.

  Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IVклас) – 1 работно място

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (V- VIII клас) – 1 работно място

 20.09.2017 г.
 СУ „Братя каназиреви“ гр. Разлог

Публикувано на 18.09.2017 г.

 Учител по информатика и ИТ – 1/2 работно място  20.09.2017 г.
Обединено училище „Св. Кл. Охридски“ с. Дебрен, общ. Гърмен

Публикувано на 18.09.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учител по музика в прогимназиален етап – V-VIII клас – 205 часа годишно

Учител по ФВС и спортни дейности в V-VIII клас – 189 часа годишно

 

 

 25.09.2017 г.
Обединено училище „Св. Кл. Охридски“ с. Дебрен, общ. Гърмен

Публикувано на 18.09.2017 г.

 Учител група ЦДО в V-VII клас – 2 работни места  28.09.2017 г.
 ЦСОП „Св. Пайисий Хилендарски“ гр. Благоевград

Публикувано на 18.09.2017 г.

 Учител на деца със специални образователни потребности  – 2 работни места

Учител по професионална подготовка – теотрия и практика – 1 работно място

 25.09.2017 г.
 СУ „Йордан Йовков“ с. Рибново, общ. Гърмен

Публикувано на 18.09.2017 г.

 Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I -IVклас) – 1 работно място

Експерт по програми и проекти – 1 работно място

 21.09.2017 г.
 VII СУ „Кузман Шапкарев“ гр. Благоевград

Публикувано на 18.09.2017 г.

 Учител по български език и литература в прогимназиален ета – 1 работно място  20.09.2017 г.
 Професионална гимназия по транспорт, гр. Разлог

Публикувано на 18.09.2017 г.

 Учител по информатика и ИТ – 216 часа годишно  20.09.2017 г.
 ПГ „Яне Сандански“, гр. Сандански

Публикувано на 18.09.2017 г.

 Ресурсен учител – , работно място  20.09.2017 г.
 ОУ „Димитър Талев“ с. Хвостяне, общ. Гърмен

Публикувано на 19.09.2017 г.

 Учител по английски език – 1 работно място

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (V – VIIIклас) – 1 работно място

 

 25.09.2017 г.
 ОДЗ „Здравец“, гр. Банско

Публикувано на 19.09.2017 г.

 Учител в детска градина – 1 работно място  19.09.2017 г.
 НХГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград

Публикувано на 19.09.2017 г.

 Учител по немски език – 1 работно място  21.09.2017 г.
 VIII СУ „Аресени Костенцев“ гр. Благоевград

Публикувано на 20.09.2017 г.

 Чистач/хигиенист 1/2 работно място  21.09.2017 г.
 ДГ „Дора Габе“ гр. Сандански

Публикувано на 20.09.2017 г.

 Учиъел в ДГ – 1 работно място  29.09.2017 г.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top