МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Семинар, посветен на 75 години от спасяването на българските евреи в РИМ – Благоевград

На 8 юни 2018 година в Регионалния исторически музей – Благоевград, се проведе семинар, посветен на 75 години от спасяването на българските евреи. Семинарът бе организиран от Регионалното управление на образованието – Благоевград, съвместно с Регионалния исторически музей – Благоевград .

На събитието присъстваха г-н Ивайло Златанов – Началник на РУО – Благоевград, г-жа Силвана Каменова – Милева, главен експерт в Дирекция „ Международно сътрудничество“ в МОН, г-н Яков Джераси – зам.-председател на Израело-българския институт в България, Екатерина  Текерска, ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО-Благоевград, д-р Кирил Алексиев – уредник в отдел Нова и Най-нова история на Регионален исторически музей- Благоевград, учители по история и цивилизации, философия и география и икономика.

Семинарът стартира с презентация, посветена на българските евреи от Благоевград, представена от уредника на РИМ – Благоевград – г-н Кирил Алексиев.

Г-н Златанов, г-жа Каменова – Милева и г-н  Джераси, поздравиха всички учители и изразиха възхищението си от целенасочената им работата в настоящето да дават знания и да мотивират съвременното поколение да знаят за тези исторически събития  и да бъдат горди българи.  г-н  Яков Джераси и г-жа Каменова отбелязаха, че и нужно да се говори повече за Холокост и човешките права с учениците, защото темите се преплитат през призмата на настоящето и могат да дадат уроци по морал и изграждане на ценностна система.

За периода 2014-2018 година 6 учители, преподаващи история и цивилизация, философия и география и икономика в гимназиален етап на училищата на област Благоевград са взели участие в обучителни семинари, посветени на историята на Холокоста, организиран от „Яд Вашем“ в Израел, който е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на образованието и Мемориалния център „Яд Вашем“. Същите учители са участвали и в редица други обучения свързани с темата за Холокоста. Общата цел на тези обучения е да  допринесат за повишаване на качеството на образованието по отношение на Холокоста и социалната справедливост в България. В резултат на участията в обученията учителите са придобили широки възможности за използване както на национални и международни подходи при преподаването на тези теми, така и за разбирането на приложимостта днес на тази важна част от съвременната история.

На семинара посветен на  75 години от спасяването на българските евреи  учителите, споделиха с колегите си, преподаватели по история и цивилизация, философия и география и икономика от област Благоевград, придобитите знания и умения. Учителите Антоанета Сейменска / учител по история и цивилизациия и география и икономика в ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“/ и Николай Куколев /учител по история и цивилизация в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“/ представиха своите впечатления от обучението си в Яд Вашем в Йерусалим и разказаха интересни факти от своя престой там, свързани както с новите факти и информация, така и с лични преживявания.

Учителите Соня Крънчева / учител по история и цивилизация и английски език в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, град Разлог/,  и Гюлзара Качанова / учител по история и цивилизация в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сатовча“/ споделиха добри практики за свои открити уроци, посветени на темата, и извънкласни занимания и дейности, с което доказаха, че квалификациите са път към успеха.

В края на семинара ученичката Моника Митова от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, Благоевград прочете своето есе, с което е спечелила  първо място на V национален ученически литературен конкурс на „Алеф“, град Бургас. С него тя призова всички да не спират да мечтаят, да бъдат добри и да разбират значението на думата „Толерантен“.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top