МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Състезания

СЪСТЕЗАНИЯ 2018/2019 г

ново

Резултатите от  математическото състезание  “Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас – тук


Националното математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведе на 18.05.2019 г. от 9.00 часа.

Времето за работа  на учениците  е три астрономическа часа и се провежда на две части: Модул 1 – 60 минути за 20 тестови въпроса, и Модул 2 – 120 минути за решаване на 2 задачи.

Организатор на състезанието е РУО – Благоевград.

Домакини на състезанието са ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

В състезанието имат право да участват всички ученици от ІV клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства през учебната 2018/2019 година.

Заявления за участие в състезанието се подават от 22.04.2019 г. до 10.05.2019 г. в училището домакин.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Учениците следва да заемат определените места в училището домакин до 08.30 часа, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка/карта)

Регламент – Националното математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV – тук


Резултати от Пролетните математически състезания за IV кластук

Статистика от Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас за 2018/2019 учебна година

Количествен анализ 2019 год.:

Клас Брой точки
0 – 6 7 – 13 14 – 20 21 – 26
IV 54 55,67% 28 28,87% 12 12,37% 3 3,09%
Благоевград 37 68,52% 19 67,86% 11 91,67% 3 100%
Гоце Делчев 17 31,48% 9 32,14% 1 8,33% 0 0%

Сравнение на резултатите от Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас от 2019г. и 2018г.


Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019 г. от 9.00 часа.

РЕЗУЛТАТИтук

Организатор на състезанието е РУО – Благоевград.

Домакини на състезанието са ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

В състезанието имат право да участват всички ученици от ІV клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства през учебната 2018/2019 година.

Заявления за участие в състезанието се подават от 27.03.2019 г. до 05.04.2019 г. в училището домакин.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Учениците следва да заемат определените места в училището домакин до 08.30 часа, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка/карта)

Регламент – тук


На 30.03.2019 г. от 9.00 часа ще се проведе Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас. Заявления  за участие се подават в ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев – Регламент

На 15,16 и 17 март 2019 г. ще се проведе национално състезание по математика за ученици от профилираните гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил Регламент

На 09.03.2019 г. от 11.00 до 13.00 часа ще се проведе национално състезание по финансова математика за ученици от V до XII клас. Учениците могат да заявят участие в училището, в което се обучават. – Регламент

На 23.03.2019 г. от 11.00 до 12.30 часа ще се проведе националното математическо състезание „Европейско кенгуру“  за ученици от I до XII клас. Учениците могат да заявят участие в училището, в което се обучават. – Регламент

Областно състезание по информационни технологии за ученици I – IV клас „ИТ ЧУДЕН СВЯТ“ 23 март 2019 година – Регламент

Заповед за провеждане на състезание „Ключът на музиката“ за ІV, V, VІ и VІІ клас – повече информация тук

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top