МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Проект “Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита”

Регионално управление на образованието- Благоевград участва в Проект «Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита»  финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.”, съфинансиран 85% от Европейския фонд за регионално развитие и 15% от националните бюджети на участващите страни. Проектът попада в приоритетна ос 1: Качество на живот – осъвременяване и управление на околната среда и културното наследство, подобряване на здравното и социалното състояние, и на качеството на живот в трансграничния регион, както и благоденствието на неговите жители; Поле на приложение 1.3: Сътрудничество и работа в мрежа по социалните и здравните въпроси. Проектът Intersyc II е с продължителност 24 месеца. Неговото приложение започва в началото на октомври 2017 г. и ще завърши на 30 септември 2019 г.

Партньорите по проекта са заинтересовани лица от публичния и частния сектор, които се фокусират главно върху изпълнението на дейности, насочени към подобряване на качеството на живот на децата. Тези партньори вече са разработвали синергии в рамките на предишни свои проекти, когато са разрешавали различни проблеми, пред които са се изправяли децата в Гърция и България.

Във връзка с изпълнението на проекта в Благоевград  пристига Мобилна поликлиника “ХИПОКРАТ” за деца, която включва следните самостоятелни кабинети за: УНГ; кардиология; педиатрия; офталмология и стоматология.

Мобилната поликлиника ще се стационира в двора на Пето СУ “Георги Измирлиев“ – Благоевград за времето от 21.01.2019 г до 01.03.2019 т. В тази мобилна поликлиника се очаква да  се извършат прегледи на 1650 деца от 7 до 14 годишна възраст от община Благоевград, община Симитли и община Белица от следните специалисти: УНГ, педиатър, стоматолог, офталмолог и ортопед.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top