МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ трябва да познават и прилагат

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат  …

Още

Конкурси за заемане на длъжността „директор“ на общински и на държавни неспециализирани училища

Заповед № РД04-1/16.04.2018 г. на началника на РУО – Благоевград, за обявяване на конкурси за заемане на длъжността „директор“ на общински и на държавни неспециализирани училища на територията на област Благоевград Заповед № РД-04-2/24.04.2018 г. за изменение и допълнение на Заповед  № РД-04-1/16.04.2018 г. на началника на РУО – Благоевград, за обявяване на конкурси за…

Още

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top