МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Свободно място за длъжността „директор“ на БСУ „Хр. Ботев“ – Братислава, Словакия

Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „директор“ на БСУ „Хр. Ботев“ – Братислава, Словакия ДЕКЛАРАЦИЯ за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа…

Още

Свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия.

Заповед на министъра на образованието и науката за ново обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в БСУ „Хр. Ботев“ в Братислава. Срокът за подаване на документи е 12 февруари 2020 г.…

Още

Свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия.

Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия – тук…

Още

Национален конкурс „Иноватори в образованието“ на тема „За учителите, които вдъхновяват“

Министерството на образованието и науката организира първия национален конкурс „Иноватори в образованието“ на тема „За учителите, които вдъхновяват“ Национален конкурс Иноватори в образованието – тук   Регламент – тук   Номинационен формуляр за директори и управленски училищни екипи – тук   Номинационен формуляр за учители и учителски екипи – тук   Декларация за информираност и…

Още

Свободно работно място в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

З А П О В Е Д № РД09-2060/08.08.2019г. На основание чл. 216, ал. 1 предложение второ от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с доклад от директора на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия – тук…

Още

Свободни места за учители в българските държавни училища в Прага и Братислава

З А П О В Е Д № РД 09-1761/28.06.2019 г. На основание чл. 216, ал. 1 предложение второ от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с доклад от директора на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка…

Още

Конкурс за учител по история и цивилизации в Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ в Прага, Чехия.

Заповед на министъра на образованието и науката за обявяването на свободно място за учител по история и цивилизации в Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ в Прага, Чехия – тук…

Още

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top