МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

STEM Discovery Week – 2018 в Професионална гимназия по транспорт, Разлог

STEM DISCOVERY WEEK е Седмица, посветена на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката. ПГ по транспорт, Разлог е партньор и присъства на световната карта на тази международната инициатива. Само 3 професионални гимназии от България са регистрирали дейности през 2018 г. – в Правец, Пазарджик и Разлог.

На 25 април 2018 г. в един от компютърните кабинети на училището се проведе уъркшоп с ученици от 9 и 10 клас на тема “Парадоксът на времето”. В гимназията събитието се реализира от преподаваталя по физика Георги Прегьов под ръководството на Scientix посланика за България Мария Браухле от Института по математика и информатика към БАН. Учениците рашаваха казуси „Парадокс на лудия учен“, „Двамата близнаци“, „Микровълновата фурна и времето“, „Някъде в далечното бъдеще“ и др. Участниците дискутираха емоционално и свободно изразяваха мнения. Предлагаха хипотези, правиха он-лайн проучване и стигаха до заключения. Проведоха научен експеримент „Пътешествие във времето“.

На уъркшопа присъстваха ст. експерт от РУО Благоевград инж. Антоанета Николова, директорът на гимназията Емилия Йорданова, млади педагогически специалисти от училището. Учениците споделиха желание учебни часове и по други дисциплини да се водят в такава форма.

Повече информация за събитието:

www.pgt-razlog@com

http://www.stemalliance.eu/bg/stem-week-2018

http://math.bas.bg/stem-discovery-week-2018/

http://www.eun.org/bg/news/stem-discovery-week-2018

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top